Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

FreeBSD Kunst

Deze pagina bevat verschillende FreeBSD illustraties. Suggesties voor toevoegingen kunnen gemaild worden aan www@FreeBSD.org. Neem notitie van het gebruiksbeleid voor deze illustraties.

BSD Daemon

BSD    Daemon
Gemaakt door Poul-Henning Kamp
Bron: /usr/share/examples/BSD_daemon/ op FreeBSD systemen.
BSD Daemon met een hamer BSD Daemon als ober
BSD Daemon als nieuwsredacteur BSD Daemon leest documentatie BSD Daemon levert de nieuwste uitgave

Powered by FreeBSD Logo's

Powered    by FreeBSD Logo Powered by FreeBSD Logo
Powered by FreeBSD Logo Powered by FreeBSD Logo FreeBSD Hardware Partner Logo

FreeBSD The Power To Serve Logo

FreeBSD The Power To Serve Logo

FreeBSD The Power To Serve Logo

FreeBSD The Power To Serve Logo

Oude advertentiebanners

Adv   Banner1 Adv   Banner2

Grafisch gebruik

De bovenstaande Powered by FreeBSD logo's kunnen gedownload worden en mogen worden weergegeven op persoonlijke en zakelijke webpagina's die worden geserveerd door FreeBSD machines. Voor het gebruik van dit logo of de verschijning van de BSD Daemons met winstoogmerk is toestemming nodig van Brian Tao (maker van het power logo) en Marshall Kirk McKusick (houder van het copyright voor de afbeelding van de BSD Daemon).

Poul-Henning Kamp's afbeelding van de BSD Daemon is uitgebracht onder THE BEER-WARE LICENSE. Zie de README voor meer informatie.

Handelsmerken

De FreeBSD Foundation houdt verschillende handelsmerken gerelateerd aan FreeBSD (waaronder het handelsmerk voor de term FreeBSD zelf). Lees voor meer informatie over deze handelsmerken de FreeBSD Trademark Usage Terms and Conditions.