Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

FreeBSD Project Regelgeving en Beheer

Introductie

Deze pagina geeft de teams, groepen en individuen binnen het FreeBSD project met toegewezen projectrollen en verantwoordelijke gebieden, samen met korte beschrijvingen en contactinformatie.


FreeBSD Core Team <core@FreeBSD.org>

Het FreeBSD Core Team vormt de "Raad van Bestuur" van het project, het is verantwoordelijk voor het bepalen van de algemene doelen en richting van het project alsmede het beheer van specifieke gebieden van het landschap van het FreeBSD project. Het Core Team wordt gekozen door de actieve ontwikkelaars binnen het project.

FreeBSD Documentatiebeheerteam <doceng@FreeBSD.org>

Het FreeBSD Documentatiebeheerteam is verantwoordelijk voor het definiëren en opvolgen van documentatiedoelen voor de committers in het Documentatieproject. De doceng team richtlijnen beschrijven de plichten en verantwoordelijkheden van het Documentatiebeheerteam in meer detail.

FreeBSD Portbeheerteam <portmgr@FreeBSD.org>

De primaire verantwoordelijkheid van het FreeBSD Portbeheerteam is erop toe te zien dat de ontwikkelaarsgemeenschap van de FreeBSD ports een Portscollectie levert die functioneel, stabiel, actueel en volledig is. De secundaire verantwoordelijkheid is het coördineren van de committers en de ontwikkelaars die eraan werken. De portmgr team richtlijnen geven een gedetailleerdere beschrijving van de plichten en verantwoordelijkheden van het Portbeheerteam.


Primaire Uitgavebeheerteam <re@FreeBSD.org>

Het Primaire Uitgavebeheerteam is onder andere verantwoordelijk voor het maken en publiceren van uitgaveschema's voor officiële projectuitgaven van FreeBSD, het aankondigen van code freezes en het beheren van releng/*-takken. De richtlijnen van het uitgave engineering team geven een gedetailleerdere beschrijving van de plichten en verantwoordelijkheden van het Primaire Uitgavebeheerteam.

Bouwers Uitgavebeheerteam <re-builders@FreeBSD.org>

Het Bouwers Uitgavebeheerteam is verantwoordelijk voor het bouwen en verpakken van uitgaven van FreeBSD op de ondersteunde platforms.


Donatiesteam <donations@FreeBSD.org>

Het FreeBSD Donatiesteam is verantwoordelijk voor het beantwoorden van aanbiedingen van donaties, het vaststellen van richtlijnen en procedures voor donaties, en het coördineren van aanbiedingen van donaties met de gemeenschap van FreeBSD-ontwikkelaars. Een gedetailleerdere beschrijving van de plichten van het Donatiesteam is beschikbaar op de FreeBSD Donaties Relatie pagina.

Marketingteam <marketing@FreeBSD.org>

Contact met de pers, marketing, interviews, informatie.

Beveiligingsteam <secteam@FreeBSD.org>

Het FreeBSD Beveiligingsteam (voorgezeten door de Beveiligingsofficier) is verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van de gemeenschap over bugs, exploits en beveiligingsrisico's die betrekking hebben op de src- en portsbomen van FreeBSD, en voor het promoten en verspreiden van informatie die nodig is om FreeBSD-systemen veilig te draaien. Verder is het verantwoordelijk voor het oplossen van softwarebugs die betrekking hebben op de beveiliging van FreeBSD en het uitgeven van beveiligingsadviezen. De FreeBSD Beveiligingsofficier Richtlijnen geven een gedetailleerdere beschrijving van de plichten en verantwoordelijkheden van de Beveiligingsofficier.

Verkopersrelaties <vendor-relations@FreeBSD.org>

Verkopersrelaties is verantwoordelijk voor het afhandelen van e-mail van hardware- en software-verkopers. E-mail die naar Verkopersrelaties wordt gestuurd, wordt doorgestuurd naar het FreeBSD Kernteam in aanvulling op de FreeBSD Foundation.


Core Team Secretaris <core-secretary@FreeBSD.org>

De FreeBSD Core Team Secretaris is een niet-stemmend lid van het Core Team, verantwoordelijk voor het documenteren van het werk dat door core gedaan wordt, het bijhouden van de agenda van core, het directe contact met niet-core leden die mail naar core sturen en het zijn van een tussenpersoon voor het adminteam voor het goedkeuren van committers en accounts. De Core Team Secretaris is ook verantwoordelijk voor het schrijven en versturen van de maandelijkse statusrapporten naar de ontwikkelaarsgemeenschap van FreeBSD, die een samenvatting bevatten van de meest recente beslissingen en acties van core.

Portbeheerteam-secretaris <portmgr-secretary@FreeBSD.org>

De FreeBSD Portbeheerteam-secretaris is een niet-stemmend lid van het Portbeheerteam, verantwoordelijk voor het documenteren van het werk dat door portmgr gedaan wordt, het bijhouden van stemprocedures, en het zijn van een tussenpersoon naar de andere teams, in het bijzonder de admin en Core Teams. De Portbeheerteam-secretaris is ook verantwoordelijk voor het schrijven en versturen van maandelijkse statusrapporten naar de ontwikkelaarsgemeenschap van FreeBSD, die een samenvatting van de meest recente beslissingen en acties van portmgr bevatten.

Beveiligingsteam Secretaris <secteam-secretary@FreeBSD.org>

De FreeBSD Beveiligingsteam-secretaris zorgt ervoor dat iemand antwoord op binnenkomende emails gericht aan het Beveiligingsteam. Hij zal ontvangst bevestigen en de voortgang binnen het Beveiligingsteam bijhouden. Indien nodig zal de Secretaris contact opnemen met leden van het Beveiligingsteam om hen een update te bieden over lopende zaken. Momenteel behandelt de Beveiligingsteam-secretaris geen zaken van het Beveiligingsofficierteam.


Accountsteam <accounts@>

Het Accountsteam is verantwoordelijk voor het aanmaken van accounts voor nieuwe committers binnen het project. Op verzoeken voor nieuwe accounts zal niet worden gereageerd zonder de passende toestemming van de juiste entiteit.

Back-upbeheerders <backups@>

De Back-upbeheerders behandelen alle back-ups op het FreeBSD-cluster.

Bugmeisters & GNATS Beheerders <bugmeister@FreeBSD.org>

De Bugmeisters en GNATS Beheerders zijn zorgen ervoor dat er met de beheer-database gewerkt kan worden, dat de aanmeldingen juist zijn gecategoriseerd en dat er geen ongeldige aanmeldingen zijn. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de probleemrapportagegroep.

Clusterbeheerders <admins@>

De Clusterbeheerders zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de machines waarvan het project afhankelijk is voor het gesynchroniseerd zijn van haar gedistribueerde werk en communicatie. Het zijn vooral de mensen die fysieke toegang tot de servers hebben. Zaken aangaande de infrastructuur van het project of het installeren van nieuwe machines dienen aan de clusterbeheerders te worden gericht. Dit team wordt geleidt door het Hoofd Clusterbeheerder wiens taken en verantwoordelijkheden in meer detail staan beschreven in het handvest clusterbeheer.

CVSup Mirror Site Coördinatoren <cvsup-master@FreeBSD.org>

De CVSup Mirror Site Coördinatoren werken samen met alle beheerders van de CVSup Mirror Sites om ervoor te zorgen dat ze actuele versies van de software distribueren en dat ze de capaciteit hebben om zichzelf bij te werken wanneer er grote updates gaande zijn, en om het gemakkelijk te maken voor het grote publiek om hun dichtstbijzijnde CVSup-spiegel te vinden.

DNS Beheerders <dnsadm@>

De DNS Beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheren van DNS en aanverwante diensten.

FTP/WWW Mirror Site Coördinatoren <mirror-admin@FreeBSD.org>

De FTP/WWW Mirror Site Coördinatoren werken samen met alle beheerders van de FTP/WWW Mirror Sites om ervoor te zorgen dat ze actuele versies van de software distribueren en dat ze de capaciteit hebben om zichzelf bij te werken wanneer er grote updates gaande zijn, en om het gemakkelijk te maken voor het grote publiek om hun dichtstbijzijnde FTP/WWW-spiegel te vinden.

Perforce Reservoir Beheerders <perforce-admin@FreeBSD.org>

De Perforce Reservoir Beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van het FreeBSD Perforce broncodereservoir en voor het aanmaken van nieuwe perforce-accounts. Alle verzoeken aangaande nieuwe perforce-accounts voor niet-committers dienen aan de perforce-beheerders gericht te worden.

Postmeesterteam <postmaster@FreeBSD.org>

Het Postmeesterteam is ervoor verantwoordelijk dat mail correct wordt afgeleverd aan het emailadres van de committer, te zorgen dat de mailinglijsten werken, en ze dienen maatregelen te nemen tegen mogelijke verstoringen van de maildiensten van het project, zoals het hebben van trol-, spam- en virusfilters.

Subversion Beheerders <svnadm@>

Het FreeBSD Subversion-team is verantwoordelijk voor het onderhouden van de werking van de Subversion reservoirs.

Webmasterteam <webmaster@FreeBSD.org>

Het Webmasterteam van FreeBSD is verantwoordelijk voor het in de lucht houden van de hoofdwebsites van FreeBSD. Dit omvat webserverconfiguratie, CGI-scripts, zoeken in volledige teksten en mailinglijsten. Alle technische dingen die met het web te maken hebben vallen binnen het gebied van het Webmasterteam, behalve fouten in de documentatie.