Hoofdstuk 28. Elektronische mail

Origineel werk van Bill Lloyd.
Herschreven door Jim Mock.
Vertaald door Tom Leeters.
Vertaling voortgezet door Frederic Van Assche.
Vertaling voortgezet door René Ladan.
Inhoudsopgave
28.1. Overzicht
28.2. Gebruik maken van elektronische mail
28.3. sendmail instellen
28.4. De Mail Transfer Agent vervangen
28.5. Problemen oplossen
28.6. Geavanceerde onderwerpen
28.7. SMTP met UUCP
28.8. Instellen om alleen te versturen
28.9. Mail gebruiken met een inbelverbinding
28.10. SMTP-authenticatie
28.11. Mail User Agents
28.12. fetchmail gebruiken
28.13. procmail gebruiken

28.1. Overzicht

Elektronische Mail, beter bekend als email, is tegenwoordig een van de meest gebruikte vormen van communicatie. Dit hoofdstuk geeft een algemene inleiding in het opzetten van een mailserver op FreeBSD, alsmede een introductie in het verzenden en ontvangen van email op FreeBSD; het is echter geen complete referentie en veel belangrijke overwegingen zullen buiten beschouwing worden gelaten. Voor een completere behandeling wordt de lezer gewezen op de vele uitstekende boeken welke worden vermeld in Bijlage B, Bibliografie.

In dit hoofdstuk wordt behandeld:

 • Welke software (componenten) gebruikt wordt(en) bij het verzenden en ontvangen van email.

 • Waar algemene sendmail instellingsbestanden worden opgeslagen in FreeBSD.

 • Het verschil tussen lokale en postbussen op-afstand.

 • Hoe spammers te verhinderen dat ze de mailserver illegaal gebruiken als "relay".

 • Hoe een andere MTA (Mail Transfer Agent) te installeren en configureren op het systeem, ter vervanging van sendmail.

 • Hoe veel voorkomende problemen met mail servers worden opgelost.

 • Hoe SMTP met UUCP te gebruiken.

 • Hoe een systeem in te stellen om alleen mail te verzenden.

 • Hoe email te gebruiken met een inbelverbinding.

 • Hoe SMTP Authenticatie in te stellen voor verhoogde beveiliging.

 • Hoe een Mail User Agent zoals mutt te installeren om email te verzenden en te ontvangen.

 • Hoe mail te downloaden van een POP of IMAP server op afstand.

 • Hoe automatisch filters en sorteerregels op inkomende email toe te passen.

Voordat dit hoofdstuk gelezen wordt, dienen:

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.