28.12. fetchmail gebruiken

Bijgedragen door Marc Silver.

fetchmail is een volwaardige client voor IMAP en POP welke gebruikers in staat stelt om automatisch mail van IMAP- en POP-servers op afstand naar plaatselijke postbussen te downloaden; daar kan het gemakkelijker worden benaderd. fetchmail kan met de port mail/fetchmail worden geļnstalleerd, en biedt verschillende mogelijkheden, waaronder:

Hoewel het niet de bedoeling van dit document is om alle mogelijkheden van fetchmail uit te leggen, zullen sommige basismogelijkheden worden uitgelegd. Het gereedschap fetchmail heeft een instellingenbestand .fetchmailrc nodig om correct te kunnen werken. Dit bestand bevat zowel informatie over de server als de inloggegevens. Vanwege de gevoelige aard van de inhoud van dit bestand is het aan te raden om het met het volgende commando alleen leesbaar te maken voor de eigenaar ervan :

% chmod 600 .fetchmailrc

Het volgende .fetchmailrc dient als een voorbeeld voor het downloaden van een postbus van een enkele gebruiker via POP. Het vertelt fetchmail om met example.com te verbinden als gebruiker joesoap met wachtwoord XXX . Dit voorbeeld gaat ervan uit dat de gebruiker joesoap ook een gebruiker is op het plaatselijke systeem.

poll example.com protocol pop3 username "joesoap" password "XXX"

Het volgende voorbeeld legt verbinding met meerdere POP- en IMAP-servers en stuurt de mail door naar verschillende plaatselijke gebruikers indien van toepassing:

poll example.com proto pop3:
user "joesoap", with password "XXX", is "jsoap" here;
user "andrea", with password "XXXX";
poll example2.net proto imap:
user "john", with password "XXXXX", is "myth" here;

Het gereedschap fetchmail kan in daemon-modus worden gedraaid met de vlag -d gevolgd door het interval (in seconden) waarmee fetchmail de servers die in het bestand .fetchmailrc vermeld staan dient te vragen. Het volgende voorbeeld zorgt ervoor dat fetchmail elke 600 seconden vraagt:

% fetchmail -d 600

Meer informatie over fetchmail is te vinden op http://fetchmail.berlios.de/.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.