17.7. MAC-module seeotheruids

Modulenaam: mac_seeotheruids.ko

Kernelinstelling: options MAC_SEEOTHERUIDS

Opstartoptie: mac_seeotheruids_load="YES"

De module mac_seeotheruids(4) imiteert de sysctl-tunables security.bsd.see_other_uids en security.bsd.see_other_gids en breidt deze uit. Voor deze optie hoeven geen labels ingesteld te worden voor de instelling en hij werkt transparant met de andere modules.

Na het laden van de module kunnen de volgende sysctl-tunables gebruikt worden om de opties te beheren:

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.