11.4. Maple™ installeren

Bijgedragen door Aaron Kaplan.
Met dank aan Robert Getschmann.

Maple is een commercieel wiskundeprogramma vergelijkbaar met Mathematica®. De software is te koop op http://www.maplesoft.com/ en kan daar ook geregistreerd worden voor een licentiebestand. Om deze software op FreeBSD te installeren kunnen de volgende eenvoudige stappen gevolgd worden:

 1. Voer het INSTALL> shellscript uit van de productdistributie. Kies de RedHat optie als daarom wordt gevraagd door het installatieprogramma. Een typische installatiemap zou /usr/local/maple zijn.

 2. Bestel, als dat nog niet gedaan is, een licentie voor Maple van Maple Waterloo Software (http://register.maplesoft.com/) en kopieer deze naar /usr/local/maple/license/license.dat.

 3. Installeer de FLEXlm licentiebeheerder met het installatieshellscript INSTALL_LIC, dat geleverd wordt bij Maple. Stel de primaire hostnaam voor de machine in voor de licentieserver.

 4. Patch het bestand /usr/local/maple/bin/maple.system.type met het volgende:

    ----- knip ------------------
  *** maple.system.type.orig   Sun Jul 8 16:35:33 2001
  --- maple.system.type  Sun Jul 8 16:35:51 2001
  ***************
  *** 72,77 ****
  --- 72,78 ----
       # the IBM RS/6000 AIX case
       MAPLE_BIN="bin.IBM_RISC_UNIX"
       ;;
  +   "FreeBSD"|\
     "Linux")
       # the Linux/x86 case
      # We have two Linux implementations, one for Red Hat and
    ----- knip einde van patch -----

  Achter "FreeBSD"| mogen geen verdere witvelden staan.

  Deze patch instrueert Maple om FreeBSD als een Linux® systeem te herkennen. Het shellscript bin/maple roept het shellscript bin/maple.system.type aan, dat op zijn beurt uname -a aanroept om achter de naam van het besturingssysteem te komen. Afhankelijk van de naam van het besturingssysteem zoekt het uit welke binairen het moet gebruiken.

 5. Start de licentieserver.

  Het volgende script, geïnstalleerd als /usr/local/etc/rc.d/lmgrd, is een gemakkelijke manier om lmgrd op te starten:

    ----- knip ------------
  
  #! /bin/sh
  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
  PATH=${PATH}:/usr/local/maple/bin:/usr/local/maple/FLEXlm/UNIX/LINUX
  export PATH
  
  LICENSE_FILE=/usr/local/maple/license/license.dat
  LOG=/var/log/lmgrd.log
  
  case "$1" in
  start)
  	lmgrd -c ${LICENSE_FILE} 2>> ${LOG} 1>&2
  	echo -n " lmgrd"
  	;;
  stop)
  	lmgrd -c ${LICENSE_FILE} -x lmdown 2>> ${LOG} 1>&2
  	;;
  *)
  	echo "Usage: `basename $0` {start|stop}" 1>&2
  	exit 64
  	;;
  esac
  
  exit 0
    ----- knip ------------
 6. Maple testen:

  % cd /usr/local/maple/bin
  % ./xmaple

  Nu hoort het programma te draaien. Het is belangrijk om Maplesoft te schrijven om ze te laten weten dat een echte FreeBSD versie gewenst is!

11.4.1. Gemeenschappelijke verborgen gevaren

 • De FLEXlm licentiebeheerder kan een lastig programma zijn om mee te werken. Aanvullende documentatie staat op http://www.globetrotter.com/.

 • lmgrd staat er bekend om erg kieskeurig over het licentiebestand te zijn en core te dumpen als er een probleem is. Een correct licentiebestand ziet er zo uit:

  # =======================================================
  # License File for UNIX Installations ("Pointer File")
  # =======================================================
  SERVER chillig ANY
  #USE_SERVER
  VENDOR maplelmg
  
  FEATURE Maple maplelmg 2000.0831 permanent 1 XXXXXXXXXXXX \
       PLATFORMS=i86_r ISSUER="Waterloo Maple Inc." \
       ISSUED=11-may-2000 NOTICE=" Technische Universitat Wien" \
       SN=XXXXXXXXX

  Opmerking:

  Het serienummer en de sleutel zijn vervangen door X'en. chillig is de hostnaam.

  Het bewerken van het licentiebestand lukt zolang de regel FEATURE niet verandert (die beschermd is door de licentiesleutel).

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.