23.5. FreeBSD lokaliseren naar talen

23.5.1. Russisch (KOI8-R codering)

Oorspronkelijk bijgedragen door Andrey Chernov.

Voor meer informatie over KOI8-R codering, zie de KOI8-R References (Russian Net Character Set).

23.5.1.1. Locale instellen

Voeg de volgende regels toe aan ~/.login_conf bestand:

me:Mijn account:\
 :charset=KOI8-R:\
 :lang=ru_RU.KOI8-R:

Zie eerder in dit hoofdstuk voor voorbeelden over het opzetten van de locale.

23.5.1.2. Console instellen

 • Voeg de volgende regel toe aan /etc/rc.conf:

  mousechar_start=3
 • Gebruik ook de volgende instellingen in /etc/rc.conf:

  keymap="ru.koi8-r"
  scrnmap="koi8-r2cp866"
  font8x16="cp866b-8x16"
  font8x14="cp866-8x14"
  font8x8="cp866-8x8"
 • Voor elke ttyv* regel in /etc/ttys, gebruik cons25r als het terminaltype.

Zie eerder in dit hoofdstuk voor voorbeelden over het opzetten van de console.

23.5.1.3. Printer instellen

Aangezien de meeste printers met Russische karakters met hardware-codepagina CP866 komen, is een speciaal uitvoerfilter nodig om KOI8-R om te zetten in CP866. Zo'n filter is standaard geïnstalleerd als /usr/libexec/lpr/ru/koi2alt. Een /etc/printcap regel voor een Russische printer moet er uit zien als:

lp|Russische lokale lijnprinter:\
 :sh:of=/usr/libexec/lpr/ru/koi2alt:\
 :lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/output/lpd:lf=/var/log/lpd-errs:

Zie printcap(5) voor een gedetailleerde beschrijving.

23.5.1.4. MS-DOS® bestandssysteem en Russische bestandsnamen

De volgende voorbeeld fstab(5) regel zet ondersteuning aan voor Russische bestandsnamen gekoppeld op MS-DOS® bestandssystemen:

/dev/ad0s2 /dos/c msdos rw,-Wkoi2dos,-Lru_RU.KIO8-R 0	0

De -L optie selecteert de te gebruiken localenaam, en -W stelt de karakteromzettabel in. Om de -W te gebruiken moet /usr gemount zijn voor de MS-DOS® partitie omdat de omzettabellen zich bevinden in /usr/libdata/msdosfs. mount_msdosfs(8) geeft verdere uitleg.

23.5.1.5. X11 instellen

 1. Voer eerst de niet-X lokale instellingen uit zoals beschreven.

 2. Installeer bij gebruik van Xorg het package x11-fonts/xorg-fonts-cyrillic.

  Controleer de "Files" sectie in /etc/X11/xorg.conf bestand. Zorg dat de volgende regel vóór andere FontPath regels staan:

  FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/cyrillic"

  Opmerking:

  Zie de Ports Collectie voor meer cyrillic fonts.

 3. Om een Russisch toetsenbord te activeren dient het volgende in het "Keyboard" gedeelte van xorg.conf te staan:

  XkbLayout "ru"
  XkbOptions "grp:caps_toggle"

  Voor Xorg:

  Option "XkbLayout"	"us,ru"
  Option	"XkbOptions" "grp:caps_toggle"

  Ook moet daar XkbDisable uitgeschakeld (uitgecomment) zijn.

  Voor grp:toggle is de RUS/LAT-schakelaar Rechter Alt voor de grp:ctrl_shift_toggle schakelaar zal dat Ctrl+Shift zijn. Voor grp:caps_toggle zal de RUS/LAT-schakelaar CapsLock zijn. De oude CapsLock functie is nog steeds beschikbaar via Shift+CapsLock (alleen in LAT-modus). grp:caps_toggle werkt om onbekende reden niet in Xorg.

  Als er Windows® toetsen op een toetsenbord zitten en het blijkt dat sommige niet-alfabetische toetsen verkeerd gemapt zijn in RUS-modus, dan kan de volgende regel aan xorg.conf toegevoegd worden:

  Option "XkbVariant" ",winkeys"

  Opmerking:

  Het Russische XKB toetsenbord hoeft niet te werken met niet-gelokaliseerde applicaties.

Opmerking:

Minimaal gelokaliseerde applicaties moeten vroeg in het programma een aanroep naar de XtSetLanguageProc (NULL, NULL,); functie doen.

In KOI8-R for X Window staan meer instructies over het lokaliseren van X11-applicaties.

23.5.2. Traditioneel Chinees voor Taiwan

Het FreeBSD-Taiwan Project heeft een Chinese HOWTO voor FreeBSD op http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/zh-l10n-tut/ die gebruik maakt van veel Chinese ports. De huidige redacteur voor de FreeBSD Chinese HOWTO is Shen Chuan-Hsing .

Chuan-Hsing Shen heeft de Chinese FreeBSD Collection (CFC) gemaakt met gebruik van FreeBSD-Taiwan's zh-L10N-tut. De packages en scriptbestanden zijn beschikbaar op ftp://freebsd.csie.nctu.edu.tw/pub/taiwan/CFC.

23.5.3. Duits (alle ISO 8859-1 talen)

Slaven Rezic heeft een tutorial geschreven over het gebruik van umlauten op een FreeBSD-machine. De tutorial is in het Duits geschreven en staat op ttp://user.cs.tu-berlin.de/~eserte/FreeBSD/doc/umlaute/umlaute.html.

23.5.4. Grieks

Nikos Kokkalis heeft een compleet artikel over Griekse ondersteuning in FreeBSD geschreven. Het is beschikbaar als deel van de officiële Griekse FreeBSD-documentatie, in http://www.freebsd.org/doc/el_GR.ISO8859-7/articles/greek-language-support/index.html. Merk opdat dit alleen in het Grieks beschikbaar is.

23.5.5. Japans en Koreaans

Japanse lokalisatie staat beschreven op http://www.jp.FreeBSD.org/ en de Koreaanse lokalisatie staat op http://www.kr.FreeBSD.org/.

23.5.6. Niet-Engelstalige FreeBSD documentatie

Sommige delen van de FreeBSD-documentatie zijn naar andere talen vertaald. Hiernaar staan links op de hoofdsite of in /usr/share/doc.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.