2.12. Installeren voor gevorderden

Geschreven door Valentino Vaschetto.
Bijgewerkt door Marc Fonvieille.

In dit onderdeel wordt het installeren van FreeBSD in bijzondere situaties beschreven.

2.12.1. FreeBSD installeren op een systeem zonder monitor of toetsenbord

Dit type installatie heet ook wel een headless install, omdat de met FreeBSD te installeren machine of geen monitor heeft aangesloten of zelfs geen VGA-uitvoer heeft. Hoe is dat mogelijk, kan de vraag zijn. Dat kan met een seriŽle console. Een seriŽle console is gewoonweg een andere machine die optreedt als monitor en toetsenbord voor een systeem. Om dit te doen moet eerst een installatie-USB-stick worden gemaakt, zoals uitgelegd is in Paragraaf†2.3.7, “Opstartmedia aanmaken” of het juiste ISO-image voor de installatie worden gedownloadt (zie Paragraaf†2.13.1, “Installatie CD-ROM maken”).

Volg de volgende stappen om de media te wijzigen om in een seriŽle console op te starten (voor een CD-ROM kan de eerste stap worden overgeslagen):

 1. Installatie-USB-stick geschikt maken voor een seriŽle console

  Als wordt opgestart van de zojuist gemaakt USB-stick, start FreeBSD op in de normale installatiemodus. FreeBSD moet echter opstarten naar een seriŽle console voor de installatie. Om dit te regelen moet de USB-stick gekoppeld worden aan het FreeBSD systeem met het commando mount(8).

  # mount /dev/da0a /mnt

  Opmerking:

  Pas het apparaat en het koppelpunt aan uw situatie aan.

  Nu dat de stick is aangekoppeld, moet deze ingesteld worden om in een seriŽle toestand op te starten. Aan het bestand loader.conf van het bestandssysteem van de USB-stick een regel worden toegevoegd dat de seriŽle console instelt als de systeemconsole:

  # echo 'console="comconsole"' >> /mnt/boot/loader.conf

  Nu de USB-stick correct is geconfigureerd, moet deze afgekoppeld worden met umount(8):

  # umount /mnt

  Nu kan de USB-stick worden afgekoppeld en direct naar de derde stap van deze procedure gegaan worden.

 2. De installatie-CD in staat stellen om in een seriŽle console op te starten

  Als met de CD zou worden opgestart die zojuist van het installatie-ISO-image is gemaakt (zie Paragraaf†2.13.1, “Installatie CD-ROM maken”), dan zou FreeBSD opstarten in de normale installatiemodus. We willen dat FreeBSD voor de installatie opstart in een seriŽle console. Om dit te doen, moet het ISO-image worden uitgepakt, gewijzigd, en opnieuw worden gegenereerd voordat het op een CD-R wordt gebrandt.

  Gebruik tar(1) om alle bestanden uit te pakken van het installatie-ISO-image, bijvoorbeeld FreeBSD-12.0-RELEASE-i386-disc1.iso:

  # mkdir /pad/naar/headless-iso
  # tar -C /pad/naar/headless-iso -pxvf FreeBSD-12.0-RELEASE-i386-disc1.iso

  Nu moet het installatiemedium worden ingesteld om in een seriŽle console op te starten. Aan het bestand loader.conf van het uitgepakte ISO-image moet een regel worden toegevoegd dat de seriŽle console als de systeemconsole instelt:

  # echo 'console="comconsole"' >>
   /pad/naar/headless-iso/boot/loader.conf

  Nu kan er een nieuw ISO-image van het gewijzigde bestandssysteem worden gemaakt. Het gereedschap mkisofs(8) van de port sysutils/cdrtools wordt gebruikt:

  # mkisofs -v -b boot/cdboot -no-emul-boot -r -J -V "Headless_installatie" \
  	 -o Headless-FreeBSD-12.0-RELEASEi386-disc1.iso /pad/naar/headless-iso

  Nu het ISO-image correct is geconfigureerd, kan het met uw favoriete brandprogramma op een CD-R worden gebrandt.

 3. Null-modem kabel aansluiten

  Nu moeten de twee machines verbonden worden met een null-modem kabel. De kabel kan gewoon aangesloten worden tussen de seriŽle poorten van de machines. Een gewone seriŽle kabel werkt niet, er is een null-modem kabel nodig omdat daarin sommige draden kruiselings zijn verbonden.

 4. Opstarten voor het installeren

  Nu is het tijd om te beginnen met installeren. Steek de USB-stick in de machine die headless wordt geÔnstalleerd en zet hem aan. Als u een voorbereidde CD-ROM gebruikt, zet dan de machine aan en steek de CD-ROM erin.

 5. Verbinden met de headless machine

  Nu moet verbinding gemaakt worden met die machine met cu(1):

  # cu -l /dev/cuau0

  Gebruik op FreeBSD†7.X het volgende commando:

  # cu -l /dev/cuad0

Dat is alles! De headless machine kan bediend worden via de cu sessie. Het zal de kernel laden en vraagt dan wat voor terminal er gebruikt moeten worden. Selecteer de FreeBSD color console en ga verder met de installatie!

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.