FreeBSD begrippenlijst

Deze begrippenlijst bevat de termen en acroniemen die binnen de FreeBSD gemeenschap en documentatie worden gebruikt.

A

ACL

Zie Toegangscontrole Lijst.

ACPI

Zie Advanced Configuration and Power Interface.

AMD

Zie Automatic Mount Daemon.

AML

Zie ACPI Machinetaal.

API

Zie Application Programming Interface.

APIC

Zie Advanced Programmable Interrupt Controller.

APM

Zie Advanced Power Management (Geavanceerd Energie Beheer) .

APOP

Zie Authenticated Post Office Protocol.

ASL

Zie ACPI Brontaal.

ATA

Zie Advanced Technology Attachment.

ATM

Zie Asynchronous Transfer Mode.

ACPI Machinetaal

Pseudocode die wordt geïnterpreteerd door een virtual machine binnen een ACPI-compliant besturingssysteem die een laag biedt tussen de onderliggende hardware en de gedocumenteerde interface van het OS.

ACPI Brontaal

De programmeertaal AML is hierin geschreven.

Toegangscontrole Lijst

Een lijst toestemmingen gekoppeld aan een object, meestal òfwel een bestand òfwel een netwerkapparaat.

Advanced Configuration and Power Interface

Een specificatie die een abstractie biedt van de interface die de hardware aan het besturingssysteem biedt, zodat het besturingssysteem niets hoeft te weten over de onderliggende hardware om er het maximale uit te halen. ACPI is een evolutie en opvolger van de functionaliteit die daarvoor door APM, PNPBIOS en andere technologieën werd geleverd en faciliteert in de controle van stroomverbruik, de slaapstand, het in- en uitschakelen van apparaten, etc.

Application Programming Interface

Een verzameling procedures, protocollen en gereedschappen dat de canonieke interactie van één of meer programmadelen specificeert; hoe, wanneer en waarom ze samenwerken, en welke gegevens ze delen of bewerken.

Advanced Power Management (Geavanceerd Energie Beheer)

Een API dat het besturingssysteem in staat stelt om samen te werken met het BIOS om zo energiebeheer na te streven. APM is voor de meeste toepassingen ingehaald door de veel generiekere en krachtigere ACPI-specificatie.

Advanced Programmable Interrupt Controller

Advanced Technology Attachment

Asynchronous Transfer Mode

Authenticated Post Office Protocol

Automatic Mount Daemon

Een daemon die automatisch een bestandssysteem mount als een bestand of map wordt geraadpleegd.

B

BAR

Zie Base Address Register.

BIND

Zie Berkeley Internet Name Domain.

BIOS

Zie Basic Input/Output System.

BSD

Zie Berkeley Software Distributie.

Base Address Register

De registers die bepalen op welk adresbereik een PCI-apparaat zal reageren.

Basic Input/Output System

De definitie van BIOS hangt enigszins af van de context. Sommige mensen verwijzen ernaar als de ROM-chip met een basisverzameling routines om een interface tussen software en hardware te bieden. Anderen verwijzen ernaar als de verzameling routines die de chip bevat die helpen het systeem op te starten. Sommigen kunnen er ook naar verwijzen als het scherm dat gebruikt wordt om het opstartproces te configureren. Het BIOS is PC-specifiek maar andere systemen hebben iets soortgelijks.

Berkeley Internet Name Domain

Een implementatie van de DNS protocollen.

Berkeley Software Distributie

Deze naam heeft de Computer Systems Research Group (CSRG) van de The University of California in Berkeley gegeven aan de verbeteringen en aanpassingen die ze hebben gemaakt aan AT&T's 32V UNIX®. FreeBSD is een afstammeling van het werk van de CSRG.

Bikeshed Building

Een fenomeen waar blijkt dat veel mensen een mening geven over een eenvoudig onderwerp terwijl er weinig of geen discussie ontstaat over een complex onderwerp. Op FAQ is meer te lezen over het ontstaan van de term.

C

CD

Zie Carrier Detect.

CHAP

Zie Challenge Handshake Authentication Protocol.

CLIP

Zie Classical IP over ATM.

COFF

Zie Common Object File Format.

CPU

Zie Central Processing Unit (Centrale Verwerkingseenheid) .

CTS

Zie Clear To Send.

CVS

Zie Concurrent Versions System.

Carrier Detect

Een RS232C signaal dat aangeeft dat er een drager is ontdekt.

Central Processing Unit (Centrale Verwerkingseenheid)

Ook bekend als de processor. Dit zijn de hersenen van de computer waar alle berekeningen plaatsvinden. Er zijn een aantal verschillende architecturen met verschillende instructieverzamelingen. Onder de bekendere bevinden zich de Intel-x86 en afgeleiden, Sun SPARC, PowerPC, en Alpha.

Challenge Handshake Authentication Protocol

Een methode om een gebruiker te authenticeren, gebaseerd op een geheim gedeeld tussen te cliënt en de server.

Classical IP over ATM

Clear To Send

Een RS232C signaal dat het andere systeem toestemming geeft om gegevens te sturen.

Zie ook Request To Send.

Common Object File Format

Concurrent Versions System

Een versiebeheersysteem, dat een methode biedt om te werken met vele verschillende revisies van bestanden en deze bij te houden. CVS biedt de mogelijkheid om individuele veranderingen te extraheren, samen te voegen, en terug te draaien, en het biedt te mogelijkheid om bij te houden welke veranderingen waren gemaakt, door wie en om welke reden.

D

DAC

Zie Discretionary Access Control.

DDB

Zie Debugger.

DES

Zie Data Encryption Standard.

DHCP

Zie Dynamic Host Configuration Protocol.

DNS

Zie Domain Name System.

DSDT

Zie Differentiated System Description Table.

DSR

Zie Data Set Ready.

DTR

Zie Data Terminal Ready.

DVMRP

Zie Distance-Vector Multicast Routing Protocol.

Discretionary Access Control

Data Encryption Standard

Een methode om informatie te versleutelen, traditioneel gebruikt als de methode om UNIX®-wachtwoorden te versleutelen en als de functie crypt(3).

Data Set Ready

Een RS232C signaal verzonden van het modem naar de computer of terminal om een bereidheid om gegevens te versturen en te ontvangen aan te geven.

Zie ook Data Terminal Ready.

Data Terminal Ready

Een RS232C signaal verzonden van de computer of terminal naar het modem om een bereidheid om gegevens te versturen en ontvangen aan te geven.

Debugger

Een interactieve in-kernel faciliteit om de toestand van een systeem te onderzoeken, vaak gebruikt nadat een systeem gecrasht is om de gebeurtenissen rondom de storing te bepalen.

Differentiated System Description Table

Een ACPI tabel die basisconfiguratie-informatie over het basissysteem biedt.

Distance-Vector Multicast Routing Protocol

Domain Name System

Het systeem dat menselijk leesbare hostnamen (i.e., mail.example.net) omzet in Internetadressen en andersom.

Dynamic Host Configuration Protocol

Een protocol dat dynamisch IP-adressen aan een computer (host) toekent wanneer het er een vraagt van de server. De adrestoekenning wordt een lease genoemd.

E

ECOFF

Zie Extended COFF.

ELF

Zie Executable and Linking Format.

ESP

Zie Encapsulated Security Payload.

Encapsulated Security Payload

Executable and Linking Format

Extended COFF

F

FADT

Zie Fixed ACPI Description Table.

FAT

Zie File Allocation Table.

FAT16

Zie File Allocation Table (16-bit).

FTP

Zie File Transfer Protocol.

File Allocation Table

File Allocation Table (16-bit)

File Transfer Protocol

Een lid van de familie van hoogniveau protocollen geïmplementeerd bovenop TCP dat gebruikt kan worden om bestanden over een TCP/IP netwerk te versturen.

Fixed ACPI Description Table

G

GUI

Zie Grafische Gebruikersinterface.

Giant

De naam van het wederzijdse uitsluitingsmechanisme (een sleep mutex) die veel kernelbronnen beschermt. Hoewel in de dagen dat er op een machine maar enkele tientallen processen draaiden, er één netwerkkaart in zat en echt maar één processor, een eenvoudig sleutelmechanisme toereikend was, is het in de huidige tijden een onaanvaardbare beperking voor prestaties. FreeBSD ontwikkelaars werken actief om het te vervangen door sloten die individuele bronnen beschermen waardoor er meer ruimte komt voor parallelisme voor zowel machines met één als meerdere processoren.

Grafische Gebruikersinterface

Een systeem waarin gebruiker en compiter interacteren door mideel van afbeeldingen.

H

HTML

Zie HyperText Markup Language.

HUP

Zie HangUp.

HangUp

HyperText Markup Language

De opmaaktaal voor webpagina's.

I

I/O

Zie Invoer/Uitvoer.

IASL

Zie Intel’s ASL compiler.

IMAP

Zie Internet Message Access Protocol.

IP

Zie Internet Protocol.

IPFW

Zie IP Firewall.

IPP

Zie Internet Printing Protocol.

IPv4

Zie IP Versie 4.

IPv6

Zie IP Versie 6.

ISP

Zie Internet Service Provider.

IP Firewall

IP Versie 4

Versie 4 van het IP protocol, dat 32 bits gebruikt voor adressering. Deze versie wordt nog steeds het meest gebruikt, maar het wordt langzaam vervangen door IPv6.

Zie ook IP Versie 6.

IP Versie 6

Het nieuwe IP protocol. Uitgevonden omdat de adresruimte in IPv4 opraakt. Gebruikt 128 bits voor adressering.

Invoer/Uitvoer

Intel’s ASL compiler

Intel’s compiler voor de conversie van ASL naar AML.

Internet Message Access Protocol

Een protocol om emailberichten op een mailserver te benaderen, gekarakteriseerd doordat de berichten normaliter op de server worden gehouden in tegenstelling tot te worden gedownload naar de mailleescliënt.

Internet Printing Protocol

Internet Protocol

Het pakketverstuurprotocol dat het basisprotocol op het Internet is. Oorspronkelijk ontwikkeld op het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten en een extreem belangrijk deel van de TCP/IP stack. Zonder het Internet Protocol zou het Internet niet zijn geworden wat het vandaag is. Zie voor meer informatie RFC 791.

Internet Service Provider

Een bedrijf dat toegang biedt tot het Internet.

K

KAME

Japans voor schildpad. De term KAME wordt in computerkringen gebruikt om te verwijzen naar het KAME Project, dat werkt aan de implementatie van IPv6.

KDC

Zie Key Distribution Center (Sleutel Distributiecentrum) .

KLD

Zie Kernel ld(1).

KSE

Zie Kernel Planningsentiteiten.

KVA

Zie Kernel Virtueel Adres.

Kbps

Zie Kilo Bits Per Seconde.

Kernel ld(1)

Een methode om dynamisch functionaliteit in een FreeBSD-kernel te laden zonder het systeem opnieuw te starten.

Kernel Planningsentiteiten

Een door de kernel ondersteund threading systeem. Op de project homepage staan meer details.

Kernel Virtueel Adres

Key Distribution Center (Sleutel Distributiecentrum)

Kilo Bits Per Seconde

Gebruikt om bandbreedte te meten (hoeveel gegevens kunnen een gegeven punt in een gespecificeerde hoeveelheid tijd passeren). Alternatieven voor de Kilo prefix omvatten Mega, Giga, Tera, enzovoorts.

L

LAN

Zie Local Area Network (Lokaal Netwerk).

LOR

Zie Lock Order Reversal.

LPD

Zie Line Printer Daemon (Lijnprinter Daemon).

Line Printer Daemon (Lijnprinter Daemon)

Local Area Network (Lokaal Netwerk)

Een netwerk gebruik in een lokaal gebied, bijvoorbeeld kantoor, huis, enzovoorts.

Lock Order Reversal

De FreeBSD kernel gebruikt een aantal bronsloten om tussen die bronnen te bemiddelen. In de FreeBSD current kernels zit een run-time slotdiagnosesysteem, witness(4), dat in release versies wordt verwijderd, waarmee potentiele deadlocks vanwege slotfouten opgespoord kunnen worden. witness(4) is redelijk conservatief en daarom zijn vals-positieven mogelijk. Een echte positief geeft aan dat in het slechtste geval op dat punt een deadlock had plaatsgevonden..

Echte positieve LOR's worden meestal snel opgelost, dus is het verstandig http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current en Voorgekomen LOR's te bekijken alvorens te mailen naar mailinglijsten.

M

MAC

Zie Mandatory Access Control.

MADT

Zie Multiple APIC Description Table.

MFC

Zie Merge From Current (Samenvoegen vanuit Current) .

MFP4

Zie Merge From Perforce (Samenvoegen vanuit Perforce) .

MFS

Zie Merge From Stable (Samenvoegen vanuit Stable) .

MIT

Zie Massachusetts Institute of Technology.

MLS

Zie Multi-Level Security (Meerlaagse Beveiliging) .

MOTD

Zie Message Of The Day (Bericht van de Dag).

MTA

Zie Mail Transfer Agent.

MUA

Zie Mail User Agent.

Mail Transfer Agent

Een toepassing gebruikt om email te versturen. Een MTA maakte traditioneel deel uit van het basissysteem van BSD. Tegenwoordig zit Sendmail in het basissysteem, maar er zijn vele andere MTAs, zoals postfix, qmail en Exim.

Mail User Agent

Een toepassing die door gebruikers wordt gebruikt om email af te beelden en te schrijven.

Mandatory Access Control

Massachusetts Institute of Technology

Merge From Current (Samenvoegen vanuit Current)

Functionaliteit of een patch samenvoegen vanuit de -CURRENT tak of een andere, meestal -STABLE.

Merge From Perforce (Samenvoegen vanuit Perforce)

Het samenvoegen van functionaliteit of een patch vanuit het Perforce repository naar de -CURRENT tak.

Zie ook Perforce.

Merge From Stable (Samenvoegen vanuit Stable)

In het FreeBSD ontwikkelproces wordt een wijziging gecommit in de -CURRENT tak om deze te testen voordat deze wordt samengevoegd naar -STABLE. In bijzondere gevallen gaat een wijziging eerst naar -STABLE en wordt dan pas samengevoegd naar -CURRENT.

Deze term wordt ook gebruikt als een patch wordt samengevoegd uit -STABLE naar een beveiligingstak.

Zie ook Merge From Current (Samenvoegen vanuit Current) .

Message Of The Day (Bericht van de Dag)

Een bericht, meestal getoond bij aanmelden, dat vaak gebruikt wordt om informatie aan gebruikers te geven.

Multi-Level Security (Meerlaagse Beveiliging)

Multiple APIC Description Table

N

NAT

Zie Network Address Translation (Netwerkadresvertaling) .

NDISulator

Zie Project Evil.

NFS

Zie Network File System (Netwerkbestandssysteem) .

NTFS

Zie New Technology File System (Nieuwe Technologie Bestandssysteem).

NTP

Zie Network Time Protocol (Netwerk Tijdprotocol) .

Network Address Translation (Netwerkadresvertaling)

Een techniek waarbij IP pakketten worden herschreven tijdens de weg door een gateway, zodat vele machines achter de gateway effectief een enkel IP adres kunnen delen.

Network File System (Netwerkbestandssysteem)

New Technology File System (Nieuwe Technologie Bestandssysteem)

Een bestandssysteem dat door Microsoft® is ontwikkeld en beschikbaar is voor haar New Technology besturingssystemen als Windows® 2000, Windows NT® en Windows® XP.

Network Time Protocol (Netwerk Tijdprotocol)

Een middel om klokken over een netwerk te synchroniseren.

O

OBE

Zie Overtaken By Events.

ODMR

Zie On-Demand Mail Relay.

OS

Zie Operating System (Besturingssysteem).

On-Demand Mail Relay

Operating System (Besturingssysteem)

Een verzameling programma's, bibliotheken en gereedschappen die toegang geeft tot de hardwarebronnen van een computer. Tegenwoordig variëren besturingssystemen van simplistische ontwerpen die slechts één programma tegelijk kunnen draaien dat slechts één apparaat benadert, tot volledige meergebruikers-, meertaaks- en meerprocessystemen, waarbij elk van hen tientallen verschillende toepassingen draaien.

Overtaken By Events

Geeft aan dat een voorgestelde verandering (zoals een Problem Report of een feature request) niet langer relevant of van toepassing is vanwege bijvoorbeeld veranderingen aan FreeBSD, wijzigingen in netwerkstandaarden, overbodig worden van hardware, enzovoort.

P

p4

Zie Perforce.

PAE

Zie Physical Address Extensions (Fysieke Adresuitbreidingen).

PAM

Zie Pluggable Authentication Modules.

PAP

Zie Password Authentication Protocol (Wachtwoord Authenticatieprotocol).

PC

Zie Personal Computer.

PCNSFD

Zie Personal Computer Network File System Daemon (PC Netwerkbestandssysteem Daemon).

PDF

Zie Portable Document Format.

PID

Zie Proces ID.

POLA

Zie Principle Of Least Astonishment (Principe van Kleinste Verbazing).

POP

Zie Post Office Protocol.

POP3

Zie Post Office Protocol Version 3.

PPD

Zie PostScript Printer Description.

PPP

Zie Point-to-Point Protocol.

PPPoA

Zie PPP over ATM.

PPPoE

Zie PPP over Ethernet.

PPP over ATM

PPP over Ethernet

PR

Zie Problem Report.

PXE

Zie Preboot eXecution Environment.

Password Authentication Protocol (Wachtwoord Authenticatieprotocol)

Perforce

Een broncodebeheerproduct gemaakt door Perforce Software dat geavanceerder is dan CVS. Hoewel niet opensource, is het kosteloos te gebruiken voor opensourceprojecten zoals FreeBSD.

Sommige FreeBSD-ontwikkelaars gebruiken een Perforce repository als een ontwikkelgebied voor code die te experimenteel voor de -CURRENT tak wordt geacht.

Personal Computer

Personal Computer Network File System Daemon (PC Netwerkbestandssysteem Daemon)

Physical Address Extensions (Fysieke Adresuitbreidingen)

Een methode voor het inschakelen van toegang tot 64 GB RAM op systemen die fysieke een 32-bit brede adresruimte hebben (en daarom zonder PAE een limiet van 4 GB zouden hebben).

Pluggable Authentication Modules

Point-to-Point Protocol

Pointy Hat (Punthoed)

Een mythisch hoofddeksel dat rondgaat tussen FreeBSD committers die een kapotte build veroorzaken, aflopende revisienummers veroorzaken of op een andere manier problemen veroorzaken in de broncode. Alle committers die ook maar iets waard zijn, hebben meestal snel een kast vol. Het gebruik is (bijna altijd) grappig bedoeld.

Portable Document Format

Post Office Protocol

Zie ook Post Office Protocol Version 3.

Post Office Protocol Version 3

Een protocol om emailberichten op een mailserver te benaderen, gekarakteriseerd doordat berichten normaliter worden gedownload van de server naar de cliënt, in tegenstelling tot op de server te blijven staan.

Zie ook Internet Message Access Protocol.

PostScript Printer Description

Preboot eXecution Environment

Principle Of Least Astonishment (Principe van Kleinste Verbazing)

In de evolutie van FreeBSD moeten zichtbare wijzigingen voor gebruikers vooral geen grote verrassing zijn. Het willekeurig reorganiseren van bijvoorbeeld de opstartvariabelen van het systeem in /etc/defaults/rc.conf is in strijd met POLA. Ontwikkelaart houden rekening met POLA bij het uitvoeren van systeemwijzigingen die zichtbaar zijn voor gebruikers.

Problem Report

Een beschrijving van een probleem dat gevonden is in òfwel de broncode òfwel de documentatie van FreeBSD. Zie Writing FreeBSD Problem Reports.

Proces ID

Een nummer dat bij een uniek proces op een systeem hoort, waarmee het geïdentificeerd kan worden en ervoor zorgt dat er acties op uitgevoerd kunnen worden.

Project Evil

De werktitel van de NDISulator, geschreven door Bill Paul, die het zo heeft genoemd omdat het zo verschikkelijk is, vanuit een filosofisch standpunt, dat een dergelijk iets nodig is. De NDISulator is een speciale module voor compatibiliteit met Microsoft® Windows® NDIS miniport netwerkstuurprogramma's voor FreeBSD/i386. Dit is meestal de enige manier om kaarten te gebruiken waarvoor de broncode voor het stuurprogramma niet openbaar is. Meer is te vinden in src/sys/compat/ndis/subr_ndis.c.

R

RA

Zie Router Advertisement.

RAID

Zie Redundant Array of Inexpensive Disks.

RAM

Zie Random Access Memory.

RD

Zie Received Data.

RFC

Zie Request For Comments.

RISC

Zie Reduced Instruction Set Computer.

RPC

Zie Remote Procedure Call.

RS232C

Zie Recommended Standard 232C.

RTS

Zie Request To Send.

Random Access Memory

Revision Control System

Het Revision Control System (RCS) is een van de oudste software-pakketten dat revisie-beheer voor platte bestanden implementeert. Het voorziet in het opslaan, ophalen, archiveren, loggen, identificeren en samenvoegen van meerdere revisies voor elk bestand. RCS bestaat uit vele kleine samenwerkende gereedschappen. Het mist sommige eigenschappen die in modernere revisie-controlesystemen zoals CVS of Subversion zitten, maar het is erg eenvoudig om te installeren, configureren, en gebruiken voor een klein aantal bestanden. Implementaties van RCS zijn in elk groot UNIX-achtig besturingssysteem aanwezig.

Zie ook Concurrent Versions System, Subversion.

Received Data

Een RS232C pin of draad waarop gegevens worden ontvangen.

Zie ook Transmitted Data.

Recommended Standard 232C

Een standaard voor communicatie tussen seriële apparaten.

Reduced Instruction Set Computer

Een benadering van processorontwerp waarbij de bewerkingen die de hardware kan uitvoeren versimpeld en zo generiek mogelijk zijn. Dit kan leiden tot lager energieverbruik, minder transistors en in sommige gevallen, betere prestaties en verhoogde codedichtheid. Voorbeelden van RISC processoren omvatten de Alpha, SPARC®, ARM®, en PowerPC®.

Redundant Array of Inexpensive Disks

Remote Procedure Call

repocopy

Zie Repository Copy.

Repository Copy

Het direct kopiëren van bestanden binnen het CVS repository.

Zonder een repocopy, als een bestand gekopieerd of verplaatst moest worden, zou de committer cvs add draaien om het bestand op de nieuwe plaats te zetten, en vervolgens cvs rm op het oude bestand als de oude kopie werd verwijderd.

Het nadeel van deze methode is dat de geschiedenis (i.e. de ingangen in de CVS logs) van het bestand niet gekopieerd werd naar de nieuwe plaats. Aangezien het FreeBSD Project deze geschiedenis zeer bruikbaar acht, wordt in plaats hiervan vaak een repocopy gebruikt. Dit is een proces waarbij een van de repository meisters de bestanden direct binnen het repository kopiëren, in plaats van het programma cvs(1) te gebruiken.

Request For Comments

Een verzameling documenten die Internetstandaarden, protocollen, enzovoorts definiëren. Zie www.rfc-editor.org.

Ook gebruikt als algemene term wanneer iemand een verandering voorstelt en terugkoppeling wil.

Request To Send

Een RS232C signaal dat verzoekt dat het verre systeem begint met het versturen van gegevens.

Zie ook Clear To Send.

Router Advertisement

S

SCI

Zie System Control Interrupt.

SCSI

Zie Small Computer System Interface.

SG

Zie Signal Ground.

SMB

Zie Server Message Block.

SMP

Zie Symmetric MultiProcessor.

SMTP

Zie Simple Mail Transfer Protocol.

SMTP AUTH

Zie SMTP Authentication.

SSH

Zie Secure Shell.

STR

Zie Suspend To RAM.

SVN

Zie Subversion.

SMTP Authentication

Server Message Block

Signal Ground

Een RS232 pin of draad die de aardereferentie voor het signaal is.

Simple Mail Transfer Protocol

Secure Shell

Small Computer System Interface

Subversion

Subversion is een versiebeheersysteem, vergelijkbaar met CVS, maar met een uitgebreidere lijst mogelijkheden.

Zie ook Concurrent Versions System.

Suspend To RAM

Symmetric MultiProcessor

System Control Interrupt

T

TCP

Zie Transmission Control Protocol.

TCP/IP

Zie Transmission Control Protocol/Internet Protocol .

TD

Zie Transmitted Data.

TFTP

Zie Trivial FTP.

TGT

Zie Ticket-Granting Ticket.

TSC

Zie Time Stamp Counter.

Ticket-Granting Ticket

Time Stamp Counter

Een profiling counter die in moderne Pentium® processoren zit die het aantal kloktikken telt van de kernfrequentie.

Transmission Control Protocol

Een protocol dat bovenop (b.v.) het IP protocol zit en garandeert dat pakketten in een betrouwbare en ordelijke manier worden afgeleverd.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

De term oor de combinatie van het TCP protocol dat over het IP protocol draait. Veel van het Internet draait op TCP/IP.

Transmitted Data

Een RS232C pin of draad waarover gegevens worden verstuurd.

Trivial FTP

U

UDP

Zie User Datagram Protocol.

UFS1

Zie Unix File System Version 1.

UFS2

Zie Unix File System Version 2.

UID

Zie User ID.

URL

Zie Uniform Resource Locator.

USB

Zie Universal Serial Bus.

Uniform Resource Locator

Een methode om een bron aan te wijzen, zoals een document op het Internet en een manier om die bron te identificeren.

Unix File System Version 1

Het originele bestandssysteem van UNIX®, soms het Berkeley Fast File System genoemd.

Unix File System Version 2

Een uitbreiding op UFS1, geïntroduceerd in FreeBSD 5-CURRENT. UFS2 voegt blokpointers van 64 bits (hiermee de 1T-grens doorbrekende), ondersteuning voor uitgebreide opslag van bestanden en andere mogelijkheden toe.

Universal Serial Bus

Een hardware-standaard die gebruikt wordt om een grote verscheidenheid aan computerapparatuur met een universele interface te verbinden.

User ID

Een uniek nummer dat wordt toegewezen aan een gebruiker of een computer waarmee bronnen en rechten die zijn toegewezen kunnen worden geïdentificeerd.

User Datagram Protocol

Een simpel, onbetrouwbaar datagramprotocol dat gebruikt wordt om gegevens op een TCP/IP-netwerk uit te wisselen. UDP biedt geen foutcontrole en -correctie zoals TCP dat doet.

V

VPN

Zie Virtual Private Network.

Virtual Private Network

Een manier om een publieke telecommunicatie zoals het Internet te gebruiken om toegang op afstand aan een gelokaliseerd netwerk, zoals een bedrijfs-LAN, te bieden.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.