25.4. DTrace gebruiken

Voordat er gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit van DTrace, moet het DTrace-apparaat bestaan. Geef het volgende commando om het apparaat te laten:

# kldload dtraceall

Ondersteuning van DTrace zou nu beschikbaar moeten zijn. De beheerder kan het volgende commando uitvoeren om alle sondes te bekijken:

# dtrace -l | more

Alle uitvoer wordt aan het hulpmiddel more doorgegeven omdat het snel de schermbuffer zal laten overstromen. DTrace kan nu als werkend worden beschouwd. Het is nu tijd om de gereedschapskist te bekijken.

De gereedschapskist is een verzameling van kant-en-klare scripts die met DTrace gedraaid kunnen worden om informatie over het systeem te verzamelen. Er zijn scripts om open bestanden, geheugen, CPU-gebruik, en nog veel meer te controleren. Pak de scripts uit met het volgende commando:

# gunzip -c DTraceToolkit* | tar xvf -

Ga naar die map met cd en zet de uitvoerpermissies voor alle bestanden waarvan de naam uit kleine letters bestaat, op 755.

De inhoud van al deze scripts moet veranderd worden. Degenen die naar /usr/bin/ksh verwijzen dienen naar /usr/local/bin/ksh te verwijzen, de anderen die /usr/bin/sh gebruiken dienen gewijzigd te worden om /bin/sh te gebruiken, en tenslotte dienen degenen die /usr/bin/perl gebruiken veranderd te worden om /usr/local/bin/perl te gebruiken.

Belangrijk:

Op dit moment is het voorzichtig om de lezer eraan te herinneren dat de ondersteuning voor DTrace in FreeBSD niet compleet en experimenteel is. Veel van deze scripts zullen niet werken omdat ze of te Solaris™-specifiek zijn of omdat ze sondes gebruiken die momenteel niet ondersteund worden.

Op het moment van schrijven worden slechts twee scripts van de DTrace Toolkit volledig ondersteund in FreeBSD: de scripts hotkernel en procsystime. Dit zijn de twee die we in de volgende gedeelten van deze sectie zullen bekijken.

De hotkernel is ontworpen om te identificeren welke functie de meeste kerneltijd gebruikt. Als het normaal gedraaid wordt, zal het uitvoer die op de volgende lijkt produceren:

# cd /usr/share/dtrace/toolkit
# ./hotkernel
Sampling... Hit Ctrl-C to end.

De systeembeheerder moet de toetsencombinatie Ctrl+C gebruiken om het proces te stoppen. Nadat het gestopt is, zal het script een lijst van kernelfuncties en timinginformatie weergeven, waarbij de uitvoer in volgorde van toenemende tijd is gesorteerd:

kernel`_thread_lock_flags                  2  0.0%
0xc1097063                         2  0.0%
kernel`sched_userret                    2  0.0%
kernel`kern_select                     2  0.0%
kernel`generic_copyin                    3  0.0%
kernel`_mtx_assert                     3  0.0%
kernel`vm_fault                       3  0.0%
kernel`sopoll_generic                    3  0.0%
kernel`fixup_filename                    4  0.0%
kernel`_isitmyx                       4  0.0%
kernel`find_instance                    4  0.0%
kernel`_mtx_unlock_flags                  5  0.0%
kernel`syscall                       5  0.0%
kernel`DELAY                        5  0.0%
0xc108a253                         6  0.0%
kernel`witness_lock                     7  0.0%
kernel`read_aux_data_no_wait                7  0.0%
kernel`Xint0x80_syscall                   7  0.0%
kernel`witness_checkorder                  7  0.0%
kernel`sse2_pagezero                    8  0.0%
kernel`strncmp                       9  0.0%
kernel`spinlock_exit                    10  0.0%
kernel`_mtx_lock_flags                   11  0.0%
kernel`witness_unlock                   15  0.0%
kernel`sched_idletd                    137  0.3%
0xc10981a5                       42139 99.3%

Het script werkt ook met kernelmodules. Draai het script met de vlag -m om deze mogelijkheid te gebruiken:

# ./hotkernel -m
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
^C
MODULE                         COUNT  PCNT
0xc107882e                         1  0.0%
0xc10e6aa4                         1  0.0%
0xc1076983                         1  0.0%
0xc109708a                         1  0.0%
0xc1075a5d                         1  0.0%
0xc1077325                         1  0.0%
0xc108a245                         1  0.0%
0xc107730d                         1  0.0%
0xc1097063                         2  0.0%
0xc108a253                         73  0.0%
kernel                          874  0.4%
0xc10981a5                       213781 99.6%

Het script procsystime vangt en beeldt het tijdsgebruik van systeemaanroepen af voor een gegeven PID of procesnaam. In het volgende voorbeeld wordt er een nieuwe instantie van /bin/csh gedraaid. Het procsystime werd uitgevoerd en bleef wachten terwijl er enkele commando's op de andere instantie van csh werden getypt. Dit zijn de resultaten van deze test:

# ./procsystime -n csh
Tracing... Hit Ctrl-C to end...
^C

Elapsed Times for processes csh,

     SYSCALL     TIME (ns)
     getpid        6131
    sigreturn        8121
      close       19127
      fcntl       19959
       dup       26955
     setpgid       28070
      stat       31899
    setitimer       40938
      wait4       62717
    sigaction       67372
   sigprocmask       119091
  gettimeofday       183710
      write       263242
     execve       492547
      ioctl       770073
      vfork      3258923
   sigsuspend      6985124
      read     3988049784

Zoals te zien is, lijkt de systeemaanroep read() de meeste tijd in nanoseconden te gebruiken en gebruikte de systeemaanroep getpid() de minste hoeveelheid tijd.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.