4.4. Mappenstructuur

De FreeBSD mappenstructuur is erg belangrijk om het systeem goed te leren kennen. Het belangrijkste concept om greep op te krijgen is die van de rootmap, /. Deze map is de eerste die gekoppeld wordt tijdens het opstarten en bevat het basissysteem dat nodig is om het besturingssysteem gereed te maken voor multi-user taken. De rootmap bevat ook koppelpunten voor elk ander bestandssysteem dat misschien gekoppeld wordt.

Een koppelpunt is een map waar extra bestandssystemen aan het een bestandssysteem gekoppeld kunnen worden (meestal het root bestandssysteem). Dit wordt beschreven in Paragraaf 4.5, “Organisatie van schijven”. Standaard koppelpunten zijn /usr, /var, /tmp, /mnt en /cdrom. Naar deze mappen wordt meestal verwezen in /etc/fstab, een tabel met bestandssystemen en koppelpunten ter referentie voor het systeem. De meeste bestandssystemen in /etc/fstab worden automatisch gekoppeld tijdens het opstarten door het script rc(8), behalve als de optie noauto gedefinieerd is. Details staan beschreven in Paragraaf 4.6.1, “Het bestand fstab.

Een complete beschrijving over het bestandssysteem staat in hier(7). Hier wordt volstaan met een overzicht van de voorkomende mappen.

MapOmschrijving
/Rootmap van het bestandssysteem.
/bin/Gebruikersapplicaties, belangrijk voor zowel single user als multi-user omgevingen.
/boot/Programma's en instellingenbestanden die gebruikt worden tijdens het opstarten van het besturingssysteem.
/boot/defaults/Bestanden met standaardinstellingen voor opstarten;, zie loader.conf(5).
/dev/Apparaatnodes;, zie intro(4).
/etc/Bestanden met systeeminstellingen en scripts.
/etc/defaults/Bestanden met standaard systeeminstellingen;, zie rc(8).
/etc/mail/Instellingenbestanden voor mail transport programma's zoals sendmail(8).
/etc/namedb/Instellingenbestanden voor named, zie named(8).
/etc/periodic/Scripts die dagelijks, wekelijks en maandelijks via cron(8) worden uitgevoerd, zie periodic(8).
/etc/ppp/Instellingenbestanden voor ppp, zie ppp(8).
/mnt/Lege map, veel gebruikt door systeembeheerders als tijdelijk koppelpunt voor opslagruimtes.
/proc/Process bestandssysteem;, zie procfs(5) en mount_procfs(8).
/rescue/Statisch gelinkte programma's voor noodherstel, zie rescue(8).
/root/Thuismap van de gebruiker root.
/sbin/Systeemprogramma's en administratieprogramma's belangrijk voor zowel single-user en multi-user omgevingen.
/tmp/Tijdelijke bestanden. De inhoud van /tmp blijft meestal NIET bewaard na een herstart. Er wordt vaak een geheugengebaseerd bestandssysteem gekoppeld op /tmp. Dit kan geautomatiseerd worden met de tmpmfs-gerelateerde variabelen van rc.conf(5) (of met een regel in /etc/fstab). Zie mdmfs(8).
/usr/Hier bevindt zich het leeuwendeel van alle hulpprogramma's en gewone programma's.
/usr/bin/Standaard programma's, programmeertools.
/usr/include/Standaard C invoegbestanden.
/usr/lib/Functiebibliotheken.
/usr/libdata/Diverse databestanden voor hulpprogramma's.
/usr/libexec/Systeemdaemons en systeemhulpprogramma's (uitgevoerd door andere programma's).
/usr/local/Lokale programma's, bibliotheken, etc. Wordt ook gebruikt als standaard locatie voor de FreeBSD ports. Binnen /usr/local, wordt de algemene layout bepaald door hier(7), dat ook voor /usr wordt gebruikt. Uitzonderingen is de map man, die direct onder /usr/local ligt in plaats van onder /usr/local/share, en de documentatie voor ports is te vinden in share/doc/port.
/usr/obj/Architectuur afhankelijke doelstructuur voor resultaten van de bouw van /usr/src.
/usr/ports/De FreeBSD Portscollectie (optioneel).
/usr/sbin/Systeemdaemons en systeemhulpprogramma's (uitgevoerd door gebruikers).
/usr/share/Architectuur onafhankelijke bestanden.
/usr/src/BSD en/of lokale broncodebestanden.
/usr/X11R6/Uitvoerbare bestanden en bibliotheken, etc, voor de X11R6 distributie (optioneel).
/var/Multifunctionele logboek-, tijdelijke, transparante en spool bestanden.
/var/log/Diverse logboekbestanden van het systeem.
/var/mail/Postbusbestanden van gebruikers.
/var/spool/Diverse printer- en mailsysteemspoolingmappen.
/var/tmp/Tijdelijke bestanden die bewaard worden bij een herstart van het systeem.
/var/yp/NIS maps.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.