7.3. Productiviteit

Als het op productiviteit aankomt, zoeken nieuwe gebruikers vaak een goed kantoorpakket of een vriendelijke tekstverwerker. Hoewel sommige bureaubladomgevingen zoals KDE reeds een kantoorpakket verschaffen, is er geen standaard produktiviteitspakket. FreeBSD kan alles verschaffen wat nodig is, ongeacht de bureaubladomgeving.

In dit gedeelte worden de onderstaande applicaties beschreven:

ApplicatieBronnenPortsAfhankelijkheden
KOfficeweinigzwaarKDE
AbiWordweiniglichtGtk+ of GNOME
The GIMPweiniglichtGtk+
Apache OpenOfficeveelerg zwaarJDK, Mozilla
LibreOfficeenigszins veelzwaarGtk+, of KDE / GNOME, of JDK

7.3.1. KOffice

De KDE-gemeenschap heeft zijn bureaubladomgeving met een kantoorpakket geleverd dat buiten KDE gebruikt kan worden. Het bevat de vier standaardcomponenten uit andere kantoorpakketten. KWord is de tekstverwerker, KSpread is het spreadsheetprogramma, KPresenter beheert diapresentaties en Kontour voorziet in grafische mogelijkheden.

Voordat de nieuwste KOffice wordt geļnstalleert, moet er een recente versie van KDE geļnstalleerd zijn.

KOffice voor KDE als pakket installeren gaat met het volgende commando:

# pkg_add -r koffice-kde4

Als het pakket niet beschikbaar is, kan de Portscollectie gebruiken worden. Om KOffice voor KDE4 te installeren:

# cd /usr/ports/editors/koffice-kde4
# make install clean

7.3.2. AbiWord

AbiWord is een vrij tekstverwerkingsprogramma, ongeveer gelijk aandoet als Microsoft® Word. Het is geschikt om verslagen, brieven, rapporten, memo's, enzovoort mee te typen. Het programma is snel, bevat veel mogelijkheden en is gebruikersvriendelijk.

AbiWord kan veel bestandsformaten importeren en exporteren, waaronder enkele gesloten formaten, zoals Microsoft®'s .doc.

AbiWord is beschikbaar als pakket en te installeren met:

# pkg_add -r abiword

Als het pakket niet beschikbaar is, kan het worden gecompileerd vanuit de Portscollectie. De Portscollectie is meer recent. Dat kan als volgt:

# cd /usr/ports/editors/abiword
# make install clean

7.3.3. The GIMP

Voor het bewerken of retoucheren van afbeeldingen is The GIMP een zeer geavanceerd afbeeldingenmanipulatieprogramma. Het kan als eenvoudig tekenprogramma worden gebruikt of als kwalititeitspakket voor het retoucheren van foto's. Het ondersteunt een groot aantal plugins en bevat een scripting interface. The GIMP kan een groot aantal bestandsformaten lezen en schrijven. Het ondersteunt interfaces met scanners en tabletten.

Het pakket is te installeren met:

# pkg_add -r gimp

Als een FTP-site dit pakket niet heeft, kan de Portscollectie gebruikt worden. De graphics map van de Portscollectie bevat ook The GIMP Manual. Die kan zo geļnstalleerd worden:

# cd /usr/ports/graphics/gimp
# make install clean
# cd /usr/ports/graphics/gimp-manual-pdf
# make install clean

Opmerking:

De graphics map van de Portscollectie bevat de ontwikkelversie van The GIMP in graphics/gimp-devel. Een HTML-versie van The GIMP Manual staan in graphics/gimp-manual-html.

7.3.4. Apache OpenOffice

Op 1 juni 2011 doneerde Oracle Corporation de codebasis van OpenOffice.org aan de Apache Software Foundation. OpenOffice.org staat nu bekend als Apache OpenOffice en wordt ontwikkeld onder de vleugels van de Incubator van de Apache Software Foundation.

Apache OpenOffice bevat alle noodzakelijke applicaties in een compleet kantoorproductiviteitspakket: een tekstverwerker, een spreadsheet, een presentatiebeheerder en een tekenprogramma. De gebruikersinterface is vrijwel gelijk aan die van andere kantoorpakketten en het kan veel populaire bestandsformaten in- en uitvoeren. Het is beschikbaar in een aantal verschillende talen — internationalisatie is uitgebreid tot interfaces, spellingcontrole, en woordenboeken.

De tekstverwerker van Apache OpenOffice gebruikt een eigen XML-bestandsformaat voor overdraagbaarheid en flexibiliteit. Het spreadsheetprogramma bevat een macrotaal en kan gekoppeld worden aan externe databases. Apache OpenOffice is stabiel en draait zonder aanpassingen op Windows®, Solaris™, Linux, FreeBSD en Mac OS® X. Meer informatie over Apache OpenOffice staat op de Apache OpenOffice website. Voor specifieke FreeBSD informatie en om direct pakketten te downloaden is er de website van het FreeBSD Apache OpenOffice Porting Team.

Om Apache OpenOffice te installeren:

# pkg_add -r apache-openoffice

Opmerking:

Dit hoort te werken als er een -RELEASE versie van FreeBSD wordt gedraaid. In andere gevallen is het verstandig om te kijken op de website van het FreeBSD Apache OpenOffice Porting Team en het juiste pakket met pkg_add(1) te downloaden en te installeren. Zowel de huidige release als de ontwikkelversie kunnen op die locatie gedownload worden.

Als het pakket geļnstalleerd is, start dan met het volgende commando Apache OpenOffice:

% openoffice-X.Y.Z

waarbij X.Y.Z het versienummer van de geļnstalleerde Apache OpenOffice is, bijvoorbeeld 3.4.0.

Opmerking:

Tijdens de eerste keer starten worden er een aantal vragen gesteld en wordt de map .openoffice.org in de thuismap van de aangemelde gebruiker gemaakt.

Als de Apache OpenOffice pakketten niet beschikbaar zijn, kan het uit de ports gecompileerd worden. Hiervoor is veel schijfruimte en tijd nodig:

# cd /usr/ports/editors/openoffice-3
# make install clean

Opmerking:

Vervang om een gelokaliseerde versie te bouwen de voorgaande commandoregel door de volgende:

# make LOCALIZED_LANG=uw_taal install clean

Vervang taal door de juiste ISO-taalcode. Een lijst met ondersteunde taalcodes is beschikbaar in het bestand files/Makefile.localized in de map van de port.

Start hierna Apache OpenOffice met:

% openoffice-X.Y.Z

waarbij X.Y.Z het versienummer van de geļnstalleerde Apache OpenOffice is, bijvoorbeeld 3.4.0.

7.3.5. LibreOffice

LibreOffice is een gratis kantoorpakket ontwikkeld door The Document Foundation en is compatibel met andere grote kantoorpakketten en is beschikbaar op meerdere platforms. Het is een afsplitsing van OpenOffice.org onder een nieuw merk en bevat alle verwachte toepassingen van een compleet kantoorpakket: een tekstverwerker, een spreadsheet, een presentatiebeheerder, een tekenprogramma, een databasebeheerprogramma, en een programma om wiskundige formules te bewerken. Het is beschikbaar in een aantal verschillende talen — internationalisatie heeft zich uitgebreid naar interfaces, spellingcheckers en woordenboeken.

De tekstverwerker van LibreOffice gebruikt een eigen XML-bestandsformaat voor verhoogde portabiliteit en flexibiliteit. Het spreadsheetprogramma bevat een macrotaal en kan met externe databases gebruikt worden. LibreOffice is reeds stabiel en draait op Windows®, Linux, FreeBSD, en Mac OS® X. Meer informatie over LibreOffice is te vinden op de website van LibreOffice.

Om LibreOffice als een pakket te installeren:

# pkg_add -r libreoffice

Opmerking:

Dit zou moeten werken met een -RELEASE-versie van FreeBSD.

Als het pakket is geļnstalleerd, dient de volgende opdracht gebruikt te worden om LibreOffice te draaien:

% libreoffice

Opmerking:

Tijdens de eerste keer draaien worden u wat vragen gesteld en wordt er een map .libreoffice aangemaakt in uw thuismap.

Als er geen pakket voor LibreOffice beschikbaar is, heeft u nog altijd de optie om de port te compileren. Denk er echter aan dat dit veel schijfruimte en redelijk veel tijd kost.

# cd /usr/ports/editors/libreoffice
# make install clean

Opmerking:

Als u een gelokaliseerde versie wilt bouwen, dient u de vorige opdracht door het volgende te vervangen:

# make LOCALIZED_LANG=uw_taal install clean

U dient uw_taal te vervangen door de juiste ISO-taalcode. Een lijst met ondersteunde talen is beschikbaar in het doel pre-fetch van de Makefile van de port.

Wanneer dit is gedaan, kan LibreOffice gestart worden met deze opdracht:

% libreoffice

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.