Hoofdstuk 13. Het FreeBSD opstartproces

Vertaald door Erik Radder.
Inhoudsopgave
13.1. Overzicht
13.2. Het bootprobleem
13.3. De bootmanager en opstartstadia
13.4. Interactie met de kernel tijdens opstarten
13.5. Device hints
13.6. Init: start van procesbesturing
13.7. Afsluitvolgorde

13.1. Overzicht

Het proces van het starten van de computer en het laden van het besturingssysteem wordt het bootstrapproces of simpelweg booten genoemd. Het FreeBSD opstartproces levert een grote mate van flexibiliteit doordat gewijzigd kan worden wat er gebeurt als het systeem start en geeft de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende geļnstalleerde besturingssystemen op dezelfde computer of zelfs verschillende versies van hetzelfde besturingssysteem of geļnstalleerde kernel.

Dit hoofdstuk geeft gedetailleerde informatie over instellingen die gebruikt kunnen worden en hoe het FreeBSD opstartproces veranderd kan worden. Dit omvat alles wat er gebeurt totdat de FreeBSD kernel wordt geladen, gezocht heeft naar apparaten en init(8) start. Dit vindt plaats als tijdens het booten de tekstkleur verandert van helder wit naar grijs.

Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:

  • Wat de onderdelen zijn van het FreeBSD bootstrap-systeem en hoe zij onderling communiceren;

  • De opties die meegegeven kunnen worden aan de componenten in de bootstrap om het proces te sturen;

  • Meer over device.hints(5);

Alleen voor x86:

Dit hoofdstuk beschrijft alleen het opstartproces van FreeBSD dat draait op een Intel x86 systeem.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.