Hoofdstuk 4. UNIX® beginselen

Herschreven door Chris Shumway.
Vertaald door Remko Lodder.
Inhoudsopgave
4.1. Overzicht
4.2. Virtuele consoles en terminals
4.3. Rechten
4.4. Mappenstructuur
4.5. Organisatie van schijven
4.6. Het koppelen en ontkoppelen van bestandssystemen
4.7. Processen
4.8. Daemons, signalen en het stoppen van processen
4.9. Shells
4.10. Teksteditors
4.11. Apparaten en apparaatnodes
4.12. Binaire formaten
4.13. Meer informatie

4.1. Overzicht

Het volgende hoofdstuk behandelt de basiscommando's en functionaliteit van het FreeBSD besturingssysteem. Veel van dit materiaal is relevant voor elk UNIX® achtig besturingssysteem. Als de lezer reeds bekend is met het materiaal, hoeft dit hoofdstuk niet gelezen te worden. Lezer die nog niet eerder met FreeBSD te maken hebben gehad wordt aangeraden door te lezen.

Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:

 • Hoe virtuele consoles in FreeBSD gebruikt kunnen worden;

 • Hoe UNIX® bestandspermissies werken en hoe bestandsvlaggen in FreeBSD werken;

 • Hoe het standaard FreeBSD bestandssysteem eruit ziet;

 • Hoe een FreeBSD harde schijf is ingedeeld;

 • Hoe bestandssystemen gekoppeld en ontkoppeld worden;

 • Wat processen, daemons en signalen zijn;

 • Wat een shell is en hoe de standaard omgevingsvariabelen veranderd kunnen worden;

 • Hoe elementaire tekstverwerkers te gebruiken;

 • Wat apparaten en apparaatkoppelpunten zijn;

 • Welk binair formaat FreeBSD gebruikt;

 • Hoe handleidingen te gebruiken meer informatie.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.