28.9. Mail gebruiken met een inbelverbinding

Indien het IP-adres statisch is, is het niet nodig om de standaardwaarden aan te passen. De toegewezen Internetnaam dient als hostnaam gebruikt te worden waarna sendmail de rest kan doen.

Indien het IP-adres dynamisch is en er een inbelverbinding naar het Internet gebruikt wordt, is de postbus waarschijnlijk op de mailserver van de Internetprovider geplaatst. Stel dat het domein van de Internetprovider example.net is, dat de gebruikersnaam gebruiker is, dat de machine bsd.home is, en dat volgens de Internetprovider relay.example.net als mailrelay gebruikt kan worden.

Om mail van de postbus te ontvangen, dient er een ontvangstagent geļnstalleerd te worden. Het gereedschap fetchmail is een goede keuze omdat het veel verschillende protocollen ondersteunt. Dit programma is als pakket of vanuit de Portscollectie ( mail/fetchmail) beschikbaar. Normaliter levert de Internetprovider POP. Indien gebruikers-PPP gebruikt wordt, kan de mail automatisch worden opgehaald wanneer er een verbinding met Internet tot stand is gebracht door middel van de volgende regel in /etc/ppp/ppp.linkup:

MYADDR:
!bg su gebruiker -c fetchmail

Indien sendmail gebruikt wordt ( zoals hieronder te zien is) om mail aan niet-lokale accounts af te leveren, is het waarschijnlijk gewenst dat sendmail de mailrij verwerkt zodra er een Internetverbinding tot stand is gebracht. Hiervoor dient de volgende opdracht na de fetchmail-opdracht in /etc/ppp/ppp.linkup geplaatst te worden:

  !bg su gebruiker -c "sendmail -q"

Aangenomen wordt dat er een account voor gebruiker op bsd.home aanwezig is. In de thuismap van gebruiker op bsd.home dient een bestand .fetchmailrc aangemaakt te worden:

poll example.net protocol pop3 fetchall pass MijnGeheim

Dit bestand dient alleen voor gebruiker leesbaar te zijn aangezien dit bestand het wachtwoord MijnGeheim bevat.

Om mail met de correcte from:-header te versturen, dient sendmail in plaats van te gebruiken. Het kan ook wenselijk zijn om sendmail alle mail via relay.example.net te versturen, om sneller mail te verzenden.

Het volgende .mc zou voldoende moeten zijn:

VERSIONID(`bsd.home.mc version 1.0')
OSTYPE(bsd4.4)dnl
FEATURE(nouucp)dnl
MAILER(local)dnl
MAILER(smtp)dnl
Cwlocalhost
Cwbsd.home
MASQUERADE_AS(`example.net')dnl
FEATURE(allmasquerade)dnl
FEATURE(masquerade_envelope)dnl
FEATURE(nocanonify)dnl
FEATURE(nodns)dnl
define(`SMART_HOST', `relay.example.net')
Dmbsd.home
define(`confDOMAIN_NAME', `bsd.home')dnl
define(`confDELIVERY_MODE', `deferred')dnl

In de vorige sectie staan de details over het omzetten van een .mc-bestand in bestand sendmail.cf . Ook dient sendmail herstart te worden na het wijzigen van sendmail.cf .

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.