28.7. SMTP met UUCP

De instellingen van sendmail die met FreeBSD worden geleverd zijn ontworpen voor sites die een directe verbinding met het Internet hebben. Sites waarvoor de mail via UUCP willen uitwisselen dienen een ander instellingenbestand voor sendmail te installeren.

Het handmatig bijstellen van /etc/mail/sendmail.cf is een geavanceerd onderwerp. Versie 8 van sendmail genereert instellingenbestanden via m4(1) preprocessing, waarbij het eigenlijke instellen op een hoger abstractieniveau plaatsvindt. De instellingenbestanden voor m4(1) kunnen onder /usr/share/sendmail/cf gevonden worden. Het bestand README in de map cf kan dienen als een basisintroductie tot het instellen van m4(1).

De beste manier om UUCP te ondersteunen is het gebruiken van de eigenschap mailertable. Dit maakt een database aan die sendmail kan gebruiken om beslissingen over routes te nemen.

Als eerste dient het .mc-bestand aangemaakt te worden. De map /usr/share/sendmail/cf/cf bevat enkele voorbeelden. Indien het bestand foo.mc heet, hoeft slechts het volgende gedaan te worden om het in een geldig sendmail.cf om te zetten:

# cd /etc/mail
# make foo.cf
# cp foo.cf /etc/mail/sendmail.cf

Een typisch .mc-bestand kan er als volgt uitzien:

VERSIONID(`Uw versienummer') OSTYPE(bsd4.4)

FEATURE(accept_unresolvable_domains)
FEATURE(nocanonify)
FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable')

define(`UUCP_RELAY', uw.uucp.relay)
define(`UUCP_MAX_SIZE', 200000)
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES')

MAILER(local)
MAILER(smtp)
MAILER(uucp)

Cw	uw.alias.host.naam
Cw	uwuucpnodenaam.UUCP

De regels die de eigenschappen accept_unresolvable_domains, nocanonify, en confDONT_PROBE_INTERFACES bevatten zorgen ervoor dat er geen gebruik wordt gemaakt van het DNS tijdens het afleveren van mail. De clausule UUCP_REPLAY is nodig om UUCP-aflevering te ondersteunen. Hier dient een hostnaam op het Internet ingevuld te worden die .UUCP pseudo-domeinadressen kan afhandelen, waarschijnlijk zal dit de mailrelay van de Internetprovider zijn.

Nadat dit gedaan is, is er een bestand /etc/mail/mailertable nodig. Indien er slechts één verbinding naar buiten is die voor alle mails gebruikt wordt, zal het volgende bestand volstaan:

#
# makemap hash /etc/mail/mailertable.db < /etc/mail/mailertable
.				uucp-dom:uw.uucp.relay

Een complexer voorbeeld kan er als volgt uitzien:

#
# makemap hash /etc/mail/mailertable.db < /etc/mail/mailertable
#
horus.interface-business.de  uucp-dom:horus
.interface-business.de     uucp-dom:if-bus
interface-business.de     uucp-dom:if-bus
.heep.sax.de          smtp8:%1
horus.UUCP           uucp-dom:horus
if-bus.UUCP          uucp-dom:if-bus
.               uucp-dom:

De eerste drie regels behandelen speciale gevallen waarbij domein-geadresseerde mail niet naar de standaardroute verzonden dient te worden, maar in plaats daarvan naar een UUCP-buur om het afleverpad af te snijden. De volgende regel handelt mail naar het lokale Ethernetdomein die met SMTP afgeleverd kan worden af. Als laatste worden UUCP-buren in de .UUCP-pseudodomeinnotatie genoemd, om een uucp-buur!ontvanger -overname toe te staan. De laatste regel bestaat altijd uit een enkele punt, dat met al het andere matcht, met UUCP-aflevering naar een UUCP-buur die als universele mail-gateway naar de wereld dient. Alle nodenamen achter het sleutelwoord uucp-dom: dienen geldige UUCP-buren te zijn, dat met het commando uuname gecontroleerd kan worden.

Dit bestand dient naar een DBM-database omgezet te worden voor gebruik. De opdrachtregel om dit te doen kan het beste als commentaar bovenaan het bestand mailertable gezet worden. Deze opdracht dient telkens wanneer het bestand mailertable wordt gewijzigd uitgevoerd te worden.

Laatste tip: indien de werking van een zekere mailroute niet zeker is, kan de optie -bt van sendmail gebruikt worden. Het start sendmail in adrestestmodus op; voer 3,0 gevolgd door het adres dat voor de mailrouting getest dient te worden in. De laatste regel bevat de gebruikte interne mailagent, de bestemmingshost waarmee deze agent aangeroepen wordt, en het (mogelijk vertaalde) adres. Deze modus kan door het typen van Ctrl+D verlaten worden.

% sendmail -bt
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
Enter <ruleset> <address>
> 3,0 foo@example.com
canonify      input: foo @ example . com
...
parse      returns: $# uucp-dom $@ uw.uucp.relay $: foo < @ example . com . >
> ^D

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.