20.5. RAID3 - Striping op byte-niveau met toegewijde pariteit

Geschreven door Mark Gladman en Daniel Gerzo.
Gebaseerd op documentatie van Tom Rhodes en Murray Stokely.

RAID3 is een methode om verschillende schijven te combineren in een enkel volume met een toegewijde schijf voor de pariteit. In een RAID3-systeem worden de gegevens opgesplitst in een aantal bytes die over alle schijven in de rij worden geschreven, behalve naar één schijf die als een toegewijde schijf voor de pariteit dient. Dit betekent dat het lezen van 1024 kB van een RAID3-implementatie alle schijven in de rij zal benaderen. De prestatie kan worden verhoogd door meerdere schijfcontrollers te gebruiken. De RAID3-rij biedt een fouttolerantie van 1 schijf, terwijl het een capaciteit van 1 - 1/n maal de totale capaciteit biedt van alle schijven in de rij, waarbij n het aantal harde schijven in de rij is. Zulke configuraties zijn meestal geschikt voor het opslaan van gegevens van grotere groottes, bijvoorbeeld multimedia-bestanden.

Er zijn minstens 3 fysieke harde schijven nodig om een RAID3-rij te bouwen. Elke schijf moet van dezelfde grootte zijn, aangezien I/O-verzoeken worden verweven om parallel naar meerdere schijven te lezen of schrijven. Bovendien moet vanwege de aard van RAID3 het aantal schijven gelijk zijn aan 3, 5, 9, 17, enzovoorts (dus 2^n + 1).

20.5.1. Een toegewijde RAID3-rij aanmaken.

In FreeBSD is ondersteuning voor RAID3 geďmplementeerd in de GEOM-klasse graid3(8). Voor het aanmaken van een toegewijde RAID3-rij op FreeBSD zijn deze stappen nodig.

Opmerking:

Hoewel het theoretisch mogelijk is om op FreeBSD van een RAID3-rij op te starten, is deze configuratie ongebruikelijk en niet aangeraden.

 1. Laad ten eerste de kernelmodule geom_raid3.ko door de volgende opdracht uit te voeren:

  # graid3 load

  Het is ook mogelijk om handmatig de module geom_raid3.ko te laden:

  # kldload geom_raid3.ko
 2. Zorg ervoor dat er een geschikt aankoppelpunt bestaat of maak het aan:

  # mkdir /multimedia/
 3. Bepaal de apparaatnamen voor de schijven die aan de rij worden toegevoegd en maak het nieuwe RAID3-apparaat aan. Het laatst vermelde apparaat zal dienst doen als de toegewijde schijf voor de pariteit. Dit voorbeeld gebruikt drie ongepartitioneerde ATA-schijven: ada1 en ada2 voor gegevens en ada3 voor pariteit.

  # graid3 label -v gr0 /dev/ada1 /dev/ada2 /dev/ada3
  Metadata value stored on /dev/ada1.
  Metadata value stored on /dev/ada2.
  Metadata value stored on /dev/ada3.
  Done.
 4. Partitioneer het nieuw aangemaakte apparaat gr0 en zet er een UFS-bestandssysteem op:

  # gpart create -s GPT /dev/raid3/gr0
  # gpart add -t freebsd-ufs /dev/raid3/gr0
  # newfs -j /dev/raid3/gr0p1

  Vele getallen zullen over het scherm lopen, en na wat tijd zal het proces voltooid zijn. Het volume is aangemaakt en is klaar om aangekoppeld te worden.

 5. De laatste stap is het aankoppelen van het bestandssysteem:

  # mount /dev/raid3/gr0p1 /multimedia/

  De RAID3-rij is nu klaar voor gebruik.

Aanvullende configuratie is nodig om de bovenstaande opstelling te behouden tussen het opnieuw starten van het systeem.

 1. De module geom_raid3.ko moet geladen zijn voordat de rij kan worden aangekoppeld. Voeg de volgende regel toe aan /boot/loader.conf om de kernelmodule automatisch tijdens de initialisatie van het systeem te laden:

  geom_raid3_load="YES"
 2. De volgende volume-informatie moet aan het bestand /etc/fstab worden toegevoegd om het bestandssysteem van de rij automatisch aan de koppelen tijdens het opstarten van het systeem:

  /dev/raid3/gr0p1	/multimedia	ufs	rw	2	2

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.