хэсэг III. Системийн Удирдлага

FreeBSD гарын авлагын үлдсэн бүлгүүд нь FreeBSD системийн удирдлагын бүх ойлголтуудыг хамрах болно. Бүлэг бүрийн эхэнд, уг бүлгийг уншсанаар таны юу сурч авахыг тайлбарлах бөгөөд уншиж эхлэхээс өмнө юуг мэдсэн байх ёстойг бас хэлж өгөх болно.

Эдгээр бүлгүүд нь танд мэдээлэл хэрэгтэй үед уншигдахаар зориулагдсан юм. Та ямар нэгэн тодорхой дарааллаар унших хэрэггүй бөгөөд FreeBSD ашиглаж эхлэхээсээ өмнө бүгдийг нь унших шаардлагагүй болно.

Гарчиг
12. Тохиргоо ба Тааруулалт
12.1. Ерөнхий агуулга
12.2. Эхний Тохиргоо
12.3. Гол Тохиргоо
12.4. Програмын Тохиргоо
12.5. Үйлчилгээнүүдийг эхлүүлэх нь
12.6. cron хэрэгслийг тохируулах нь
12.7. FreeBSD дээр rc(8) ашиглах нь
12.8. Сүлжээний интерфэйс картууд суулгах нь
12.9. Виртуал Хостууд
12.10. Системийн лог хийгч syslogd-г тохируулах нь
12.11. Тохиргооны Файлууд
12.12. sysctl(8) ашиглан тааруулах нь
12.13. Дискнүүдийг тааруулах нь
12.14. Цөмийн хязгаарууд тохируулах нь
12.15. Swap зай нэмэх нь
12.16. Тэжээл болон Эх үүсвэрийн Удирдлага
12.17. FreeBSD-ийн ACPI-г ашиглах нь ба дибаг хийх нь
13. FreeBSD-ийн Ачаалах процесс
13.1. Ерөнхий агуулга
13.2. Ачаалалтын асуудал
13.3. Ачаалагч Менежер болон Ачаалалтын шатууд
13.4. Ачаалах үе дэх цөмийн харилцан үйлдэл
13.5. Төхөөрөмжийн Сануулгууд
13.6. Init: Процесс хяналтын эхлүүлэлт
13.7. Унтраах дараалал
14. Хэрэглэгчид ба үндсэн бүртгэл зохицуулалт
14.1. Ерөнхий агуулга
14.2. Танилцуулга
14.3. Супер хэрэглэгчийн бүртгэл
14.4. Систем бүртгэл
14.5. Энгийн хэрэглэгчийн бүртгэл
14.6. Бүртгэлд өөрчлөлт хийх
14.7. Хэрэглэгчдэд хязгаарлалт хийх
14.8. Бүлэг
15. Аюулгүй байдал
15.1. Ерөнхий агуулга
15.2. Танилцуулга
15.3. FreeBSD-н аюулгүй байдлыг хангах нь
15.4. DES, Blowfish, MD5, SHA256, SHA512 болон Crypt
15.5. Нэг удаагийн нууц үгүүд
15.6. TCP Гүйцэтгэлийг хялбаршуулагчид
15.7. Kerberos5
15.8. OpenSSL
15.9. IPsec дээгүүр VPN хийх
15.10. OpenSSH
15.11. Файлын системийн хандалт хянах жагсаалтууд(ACL-үүд)
15.12. Гуравдагч талын аюулгүй байдлын асуудлуудыг монитор хийх нь
15.13. FreeBSD-ийн аюулгүй байдлын зөвлөгөөнүүд
15.14. Процессийн бүртгэл хөтлөх
16. Jails буюу Шоронгууд
16.1. Ерөнхий агуулга
16.2. Шоронгуудтай холбоотой ойлголтууд
16.3. Танилцуулга
16.4. Шоронг үүсгэж хянах нь
16.5. Нарийн тааруулалт болон удирдлага
16.6. Шоронгийн хэрэглээ
17. Mandatory Access Control буюу Албадмал Хандалтын хяналт
17.1. Ерөнхий агуулга
17.2. Энэ бүлэг дэх түлхүүр ухагдахуунууд
17.3. MAC-ийн тайлбар
17.4. MAC хаяг/шошгонуудыг ойлгох нь
17.5. Аюулгүй байдлын тохиргоог төлөвлөх нь
17.6. Модулийн тохиргоо
17.7. MAC seeotheruids модуль
17.8. MAC bsdextended модуль
17.9. MAC ifoff модуль
17.10. MAC portacl модуль
17.11. MAC хуваалтын модуль
17.12. MAC олон түвшинт аюулгүй байдлын модуль
17.13. MAC Biba модуль
17.14. MAC LOMAC модуль
17.15. MAC Шорон дахь Nagios
17.16. Хэрэглэгчийг түгжих
17.17. MAC Тогтолцооны алдааг олж засварлах
18. Аюулгүй байдлын үйл явцад аудит хийх нь
18.1. Ерөнхий агуулга
18.2. Энэ бүлгийн түлхүүр ухагдахуунууд
18.3. Аудит хийх дэмжлэг суулгах нь
18.4. Аудитийн тохиргоо
18.5. Аудит дэд системийг удирдах нь
19. Хадгалалт
19.1. Ерөнхий агуулга
19.2. Төхөөрөмжийн нэрс
19.3. Диск нэмэх
19.4. RAID
19.5. USB хадгалалтын төхөөрөмжүүд
19.6. Оптик зөөвөрлөгчийг (CD-үүд) үүсгэж ашиглах нь
19.7. Оптик зөөвөрлөгчийг (DVD-үүд) үүсгэж ашиглах нь
19.8. Уян дискнүүдийг үүсгэж ашиглах нь
19.9. Өгөгдлийн соронзон хальснууд үүсгэж ашиглах нь
19.10. Уян диск уруу нөөцлөх
19.11. Нөөцлөх стратегууд
19.12. Нөөцлөлтийн үндсүүд
19.13. Сүлжээ, санах ой болон файл дээр тулгуурласан файлын системүүд
19.14. Файлын системийн хормын хувилбарууд
19.15. Файлын системийн ноогдлууд
19.16. Дискний хуваалтуудыг шифрлэх нь
19.17. Swap зайг шифрлэх
19.18. Highly Available Storage (HAST)
20. GEOM: Модульчлагдсан Диск Хувиргах Тогтолцоо
20.1. Ерөнхий агуулга
20.2. GEOM-ийн Танилцуулга
20.3. RAID0 - Судал үүсгэх
20.4. RAID1 - Толин тусгал үүсгэх
20.5. RAID3 - Parity бүхий байтын түвшний тусдаа судалжуулалт (Striping)
20.6. GEOM Хаалга Сүлжээний Төхөөрөмжүүд
20.7. Дискний төхөөрөмжүүдийг хаяглах нь
20.8. GEOM-ийн тусламжтай UFS тэмдэглэл
21. Файлын системийн дэмжлэг
21.1. Ерөнхий агуулга
21.2. Z Файлын Систем (ZFS)
21.3. Linux® файлын системүүд
22. Vinum Эзлэхүүн Менежер
22.1. Ерөнхий агуулга
22.2. Дискнүүд хэтэрхий жижиг
22.3. Хандалтын тагларалтууд
22.4. Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал
22.5. Vinum обьектууд
22.6. Зарим жишээнүүд
22.7. Обьектийн нэрлэлт
22.8. Vinum тохируулах нь
22.9. Root файлын системийн хувьд Vinum-ийг ашиглах нь
23. Виртуалчлал
23.1. Ерөнхий агуулга
23.2. FreeBSD-г зочин OS маягаар ашиглах
23.3. FreeBSD-г хост буюу эх маягаар ашиглах
24. Локалчлал - I18N/L10N-ийн хэрэглээ болон тохируулга
24.1. Ерөнхий агуулга
24.2. Үндсүүд
24.3. Локалчлалыг ашиглах нь
24.4. I18N програмуудыг эмхэтгэх
24.5. FreeBSD-г өөр хэлнүүд уруу локалчлах
25. FreeBSD-г шинэчилж сайжруулах нь
25.1. Ерөнхий агуулга
25.2. FreeBSD-ийн шинэчлэлт
25.3. Portsnap: Портын цуглуулгыг шинэчлэх хэрэгсэл
25.4. Баримтын цуглуулгыг шинэчлэх нь
25.5. Хөгжүүлэлтийн салбарыг дагах нь
25.6. Өөрийн эхийг хамгийн сүүлийн хэлбэрт аваачих нь
25.7. «Ертөнц»ийг дахин бүтээх нь
25.8. Хуучин файлууд, хавтаснууд болон сангуудыг устгах
25.9. Олон машины хувьд дагах нь
26. DTrace
26.1. Ерөнхий агуулга
26.2. Шийдлийн ялгаанууд
26.3. DTrace дэмжлэгийг идэвхжүүлэх
26.4. DTrace-г ашиглах
26.5. D хэл

Энэ болон бусад баримтуудыг ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/ хаягаас татаж авч болно.

FreeBSD-ийн талаар <questions@FreeBSD.org> хаягтай холбоо барихаасаа өмнө баримтыг уншина уу.

Энэ бичиг баримттай холбоотой асуулт байвал <doc@FreeBSD.org> хаягаар цахим захидал явуулна уу.

Энэ бичиг баримтын орчуулгатай холбоотой асуулт байвал <admin@mnbsd.org> хаягаар цахим захидал явуулна уу.