FreeBSD гарын авлага

FreeBSD баримтжуулах төсөл

Залруулалт: 43184
Хуулийн заалт
Хуулийн заалт
2013-11-13 07:52:45 hrs.
Товч агуулга

FreeBSD-д тавтай морилно уу! Энэ гарын авлага нь FreeBSD 11.2-RELEASE болон FreeBSD 12.0-RELEASE хувилбаруудын суулгацаас эхлээд өдөр тутмын хэрэглээг тайлбарласан билээ. Энэ гарын авлага нь төгс дуусаагүй бөгөөд маш олон хүний хамтын бүтээл юм. Зарим хэсэг нь хуучирч шинэчлэгдэх шаардлагатай байж болзошгүй. Хэрэв та энэ төсөлд хувь нэмрээ оруулж, бидэнд туслахыг хүсвэл FreeBSD баримтжуулах төслийн захидлын жагсаалт хаяг руу захиа бичнэ үү. Энэ гарын авлагын хамгийн сүүлийн хувилбарыг FreeBSD вэб хуудаснаас татаж авч болно. (энэ гарын авлагын өмнөх хувилбаруудыг http://docs.FreeBSD.org/doc/-с авах боломжтой). Мөн янз бүрийн шахаж бэлтгэсэн хэлбэрээр FreeBSD FTP серверээс эсвэл толин тусгал хуудаснаас татаж авагдаж болно. Хэрэв та энэ гарын авлагын хэвлэсэн хуулбарыг авахыг хүсвэл FreeBSD Mall хуудсанд зорчино уу. Та мөн гарын авлага дотор хайлт хийх боломжтой.


Гарчиг
Өмнөх үг
I. Эхлэл
1. Танилцуулга
1.1. Ерөнхий агуулга
1.2. FreeBSD-д тавтай морилно уу!
1.3. FreeBSD Төслийн тухай
2. FreeBSD 9.X болон түүнээс хойшхи хувилбаруудыг суулгах нь
2.1. Ерөнхий агуулга
2.2. Тоног төхөөрөмжийн шаардлагууд
2.3. Суулгахын өмнөх ажлууд
2.4. Суулгалтыг эхлүүлэх нь
2.5. bsdinstall-г танилцуулах нь
2.6. Сүлжээнээс суулгах нь
2.7. Дискний зай авах нь
2.8. Суулгалтыг гүйцэтгэх нь
2.9. Суулгасны дараах үйлдлүүд
2.10. Асуудлыг олж засварлах
2.11. Амьд CD ашиглах нь
3. FreeBSD 8.X болон түүнээс өмнөх хувилбар суулгах нь
3.1. Ерөнхий агуулга
3.2. Системд тавигдах төхөөрөмжийн шаардлага
3.3. Суулгацын өмнө
3.4. Суулгацыг эхлүүлэх
3.5. Sysinstall-н танилцуулга
3.6. Дискний зайг зохицуулах
3.7. Юу суулгахаа сонгох
3.8. Суулгацын төхөөрөмжөө сонгох
3.9. Суулгацыг баталж гүйцээх
3.10. Суулгацын дараах тохиргоо
3.11. Хүндрэл тулгарвал
3.12. Суулгацын нэмэлт гарын авлага
3.13. Өөртөө зориулж тусгай суулгацын төхөөрөмж бэлдэх нь
4. Юниксийн үндэс
4.1. Ерөнхий агуулга
4.2. Виртуал консол болон терминал
4.3. Зөвшөөрлүүд
4.4. Сангийн бүтэц
4.5. Диск зохион байгуулалт
4.6. Файл системийг холбох болон салгах
4.7. Процесс буюу програмын явц
4.8. Далд чөтгөр буюу дэмонууд, дохионууд, мөн процессуудыг зогсоох нь
4.9. Shell буюу бүрхүүл
4.10. Текст засварлагчид
4.11. Төхөөрөмж ба төхөөрөмжийн цэгүүд
4.12. Хоёртын хэлбэрүүд
4.13. Нэмэлт мэдээлэл олж авах нь
5. Програм суулгах: Багцууд болон портууд
5.1. Ерөнхий агуулга
5.2. Програм суулгацын ерөнхий ойлголт
5.3. Програмаа олох нь
5.4. Багцалсан системийг хэрэглэх нь
5.5. pkgng-г бинар багцыг удирдахад ашиглах нь
5.6. Портын цуглуулгыг хэрэглэх нь
5.7. Порт суулгасны дараах үйлдлүүд
5.8. Эвдрэлтэй портыг засах нь
6. X Цонхот систем
6.1. Ерөнхий агуулга
6.2. X-г таньж мэдэх
6.3. X11-г суулгах нь
6.4. X11-н тохируулга
6.5. X11 дээр үсгийн маяг хэрэглэх нь
6.6. X Display Manager буюу харуулалт зохицуулагч
6.7. Дэлгэцийн орчин
II. Нийтлэг асуудлууд
7. Ширээний програмууд
7.1. Ерөнхий агуулга
7.2. Хөтчүүд
7.3. Бүтээмж
7.4. Бичиг баримт үзүүлэгчид
7.5. Санхүү
7.6. Дүгнэлт
8. Мультимедиа
8.1. Ерөнхий агуулга
8.2. Дууны картыг тохируулах
8.3. MP3 аудио
8.4. Видео тоглуулах
8.5. ТВ картуудыг тохируулах
8.6. MythTV
8.7. Дүрс скан хийгчид
9. FreeBSD цөмийг тохируулах нь
9.1. Ерөнхий агуулга
9.2. Яагаад өөрчлөн тохируулсан цөм бүтээх хэрэгтэй вэ?
9.3. Системийн тоног төхөөрөмж хайж олох нь
9.4. Цөмийн драйверууд, дэд системүүд, болон модулиуд
9.5. Өөрчлөн тохируулсан цөмийг бүтээх ба суулгах нь
9.6. Тохиргооны файл
9.7. Хэрэв ямар нэг юм буруутвал
10. Хэвлэлт
10.1. Ерөнхий агуулга
10.2. Танилцуулга
10.3. Үндсэн тохируулга
10.4. Хэвлэгчийн илүү нарийн тохиргоо
10.5. Хэвлэгчдийг ашиглах нь
10.6. Хэвлэгчийн стандарт түр хадгалагчидтай ижил хадгалагчид
10.7. Алдааг олж засварлах
11. Линуксийн Хоёртын Нийлэмж
11.1. Ерөнхий агуулга
11.2. Суулгалт
11.3. Mathematica® суулгах нь
11.4. Maple™ суулгах нь
11.5. MATLAB® суулгах нь
11.6. Oracle® суулгах нь
11.7. Нэмэлт сэдвүүд
III. Системийн Удирдлага
12. Тохиргоо ба Тааруулалт
12.1. Ерөнхий агуулга
12.2. Эхний Тохиргоо
12.3. Гол Тохиргоо
12.4. Програмын Тохиргоо
12.5. Үйлчилгээнүүдийг эхлүүлэх нь
12.6. cron хэрэгслийг тохируулах нь
12.7. FreeBSD дээр rc(8) ашиглах нь
12.8. Сүлжээний интерфэйс картууд суулгах нь
12.9. Виртуал Хостууд
12.10. Системийн лог хийгч syslogd-г тохируулах нь
12.11. Тохиргооны Файлууд
12.12. sysctl(8) ашиглан тааруулах нь
12.13. Дискнүүдийг тааруулах нь
12.14. Цөмийн хязгаарууд тохируулах нь
12.15. Swap зай нэмэх нь
12.16. Тэжээл болон Эх үүсвэрийн Удирдлага
12.17. FreeBSD-ийн ACPI-г ашиглах нь ба дибаг хийх нь
13. FreeBSD-ийн Ачаалах процесс
13.1. Ерөнхий агуулга
13.2. Ачаалалтын асуудал
13.3. Ачаалагч Менежер болон Ачаалалтын шатууд
13.4. Ачаалах үе дэх цөмийн харилцан үйлдэл
13.5. Төхөөрөмжийн Сануулгууд
13.6. Init: Процесс хяналтын эхлүүлэлт
13.7. Унтраах дараалал
14. Хэрэглэгчид ба үндсэн бүртгэл зохицуулалт
14.1. Ерөнхий агуулга
14.2. Танилцуулга
14.3. Супер хэрэглэгчийн бүртгэл
14.4. Систем бүртгэл
14.5. Энгийн хэрэглэгчийн бүртгэл
14.6. Бүртгэлд өөрчлөлт хийх
14.7. Хэрэглэгчдэд хязгаарлалт хийх
14.8. Бүлэг
15. Аюулгүй байдал
15.1. Ерөнхий агуулга
15.2. Танилцуулга
15.3. FreeBSD-н аюулгүй байдлыг хангах нь
15.4. DES, Blowfish, MD5, SHA256, SHA512 болон Crypt
15.5. Нэг удаагийн нууц үгүүд
15.6. TCP Гүйцэтгэлийг хялбаршуулагчид
15.7. Kerberos5
15.8. OpenSSL
15.9. IPsec дээгүүр VPN хийх
15.10. OpenSSH
15.11. Файлын системийн хандалт хянах жагсаалтууд(ACL-үүд)
15.12. Гуравдагч талын аюулгүй байдлын асуудлуудыг монитор хийх нь
15.13. FreeBSD-ийн аюулгүй байдлын зөвлөгөөнүүд
15.14. Процессийн бүртгэл хөтлөх
16. Jails буюу Шоронгууд
16.1. Ерөнхий агуулга
16.2. Шоронгуудтай холбоотой ойлголтууд
16.3. Танилцуулга
16.4. Шоронг үүсгэж хянах нь
16.5. Нарийн тааруулалт болон удирдлага
16.6. Шоронгийн хэрэглээ
17. Mandatory Access Control буюу Албадмал Хандалтын хяналт
17.1. Ерөнхий агуулга
17.2. Энэ бүлэг дэх түлхүүр ухагдахуунууд
17.3. MAC-ийн тайлбар
17.4. MAC хаяг/шошгонуудыг ойлгох нь
17.5. Аюулгүй байдлын тохиргоог төлөвлөх нь
17.6. Модулийн тохиргоо
17.7. MAC seeotheruids модуль
17.8. MAC bsdextended модуль
17.9. MAC ifoff модуль
17.10. MAC portacl модуль
17.11. MAC хуваалтын модуль
17.12. MAC олон түвшинт аюулгүй байдлын модуль
17.13. MAC Biba модуль
17.14. MAC LOMAC модуль
17.15. MAC Шорон дахь Nagios
17.16. Хэрэглэгчийг түгжих
17.17. MAC Тогтолцооны алдааг олж засварлах
18. Аюулгүй байдлын үйл явцад аудит хийх нь
18.1. Ерөнхий агуулга
18.2. Энэ бүлгийн түлхүүр ухагдахуунууд
18.3. Аудит хийх дэмжлэг суулгах нь
18.4. Аудитийн тохиргоо
18.5. Аудит дэд системийг удирдах нь
19. Хадгалалт
19.1. Ерөнхий агуулга
19.2. Төхөөрөмжийн нэрс
19.3. Диск нэмэх
19.4. RAID
19.5. USB хадгалалтын төхөөрөмжүүд
19.6. Оптик зөөвөрлөгчийг (CD-үүд) үүсгэж ашиглах нь
19.7. Оптик зөөвөрлөгчийг (DVD-үүд) үүсгэж ашиглах нь
19.8. Уян дискнүүдийг үүсгэж ашиглах нь
19.9. Өгөгдлийн соронзон хальснууд үүсгэж ашиглах нь
19.10. Уян диск уруу нөөцлөх
19.11. Нөөцлөх стратегууд
19.12. Нөөцлөлтийн үндсүүд
19.13. Сүлжээ, санах ой болон файл дээр тулгуурласан файлын системүүд
19.14. Файлын системийн хормын хувилбарууд
19.15. Файлын системийн ноогдлууд
19.16. Дискний хуваалтуудыг шифрлэх нь
19.17. Swap зайг шифрлэх
19.18. Highly Available Storage (HAST)
20. GEOM: Модульчлагдсан Диск Хувиргах Тогтолцоо
20.1. Ерөнхий агуулга
20.2. GEOM-ийн Танилцуулга
20.3. RAID0 - Судал үүсгэх
20.4. RAID1 - Толин тусгал үүсгэх
20.5. RAID3 - Parity бүхий байтын түвшний тусдаа судалжуулалт (Striping)
20.6. GEOM Хаалга Сүлжээний Төхөөрөмжүүд
20.7. Дискний төхөөрөмжүүдийг хаяглах нь
20.8. GEOM-ийн тусламжтай UFS тэмдэглэл
21. Файлын системийн дэмжлэг
21.1. Ерөнхий агуулга
21.2. Z Файлын Систем (ZFS)
21.3. Linux® файлын системүүд
22. Vinum Эзлэхүүн Менежер
22.1. Ерөнхий агуулга
22.2. Дискнүүд хэтэрхий жижиг
22.3. Хандалтын тагларалтууд
22.4. Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал
22.5. Vinum обьектууд
22.6. Зарим жишээнүүд
22.7. Обьектийн нэрлэлт
22.8. Vinum тохируулах нь
22.9. Root файлын системийн хувьд Vinum-ийг ашиглах нь
23. Виртуалчлал
23.1. Ерөнхий агуулга
23.2. FreeBSD-г зочин OS маягаар ашиглах
23.3. FreeBSD-г хост буюу эх маягаар ашиглах
24. Локалчлал - I18N/L10N-ийн хэрэглээ болон тохируулга
24.1. Ерөнхий агуулга
24.2. Үндсүүд
24.3. Локалчлалыг ашиглах нь
24.4. I18N програмуудыг эмхэтгэх
24.5. FreeBSD-г өөр хэлнүүд уруу локалчлах
25. FreeBSD-г шинэчилж сайжруулах нь
25.1. Ерөнхий агуулга
25.2. FreeBSD-ийн шинэчлэлт
25.3. Portsnap: Портын цуглуулгыг шинэчлэх хэрэгсэл
25.4. Баримтын цуглуулгыг шинэчлэх нь
25.5. Хөгжүүлэлтийн салбарыг дагах нь
25.6. Өөрийн эхийг хамгийн сүүлийн хэлбэрт аваачих нь
25.7. «Ертөнц»ийг дахин бүтээх нь
25.8. Хуучин файлууд, хавтаснууд болон сангуудыг устгах
25.9. Олон машины хувьд дагах нь
26. DTrace
26.1. Ерөнхий агуулга
26.2. Шийдлийн ялгаанууд
26.3. DTrace дэмжлэгийг идэвхжүүлэх
26.4. DTrace-г ашиглах
26.5. D хэл
IV. Сүлжээний Холболт
27. Цуваа холбоонууд
27.1. Ерөнхий агуулга
27.2. Танилцуулга
27.3. Терминалууд
27.4. Dial-in буюу гаднаас залгах үйлчилгээ
27.5. Dial-out буюу гадагш залгах үйлчилгээ
27.6. Цуваа консолыг тохируулах нь
28. PPP болон SLIP
28.1. Ерөнхий агуулга
28.2. Хэрэглэгчийн PPP ашиглах
28.3. Цөмийн PPP-г ашиглах
28.4. PPP холболтуудын алдааг олж засварлах
28.5. Ethernet дээгүүр PPP ашиглах нь (PPPoE)
28.6. ATM дээгүүр PPP (PPPoA) ашиглах
28.7. SLIP ашиглах
29. Цахим Шуудан
29.1. Ерөнхий Агуулга
29.2. Цахим Захидлыг Хэрэглэх нь
29.3. sendmail-г Тохируулах нь
29.4. Өөрийн Захидал Дамжуулах Агентийг Солих нь
29.5. Гэмтэл саатлыг арилгах нь
29.6. Дээд түвшний сэдвүүд
29.7. UUCP-тэй SMTP
29.8. Зөвхөн илгээхээр тохируулах нь
29.9. Гадагш залгах холболтоор захидлыг ашиглах нь
29.10. SMTP нэвтрэлт танилт
29.11. Хэрэглэгчийн захидал дамжуулагчид
29.12. fetchmail-г ашиглах нь
29.13. procmail-г ашиглах нь
30. Сүлжээний орчны Серверүүд
30.1. Ерөнхий агуулга
30.2. inetd «Супер-Сервер»
30.3. Сүлжээний Файлын Систем (NFS)
30.4. Сүлжээний Мэдээллийн Систем (NIS/YP)
30.5. Автомат Сүлжээний Тохиргоо (DHCP)
30.6. Домэйн Нэрийн Систем (DNS)
30.7. Apache HTTP Сервер
30.8. Файл Дамжуулах Протокол (FTP)
30.9. Microsoft® Windows® харилцагчдад зориулсан Файл болон Хэвлэх Үйлчилгээ (Samba)
30.10. ntpd-р Цаг Тааруулах нь
30.11. syslogd ашиглан алсын хост руу бүртгэх нь
31. Галт хана
31.1. Танилцуулга
31.2. Галт ханын тухай ойлголтууд
31.3. Галт ханын багцууд
31.4. OpenBSD Пакет шүүгч (PF) ба ALTQ
31.5. IPFILTER (IPF) Галт хана
31.6. IPFW
32. Сүлжээний нэмэлт ойлголтууд
32.1. Ерөнхий агуулга
32.2. Гарцууд болон Чиглүүлэлтүүд
32.3. Утасгүй сүлжээ
32.4. Bluetooth
32.5. Гүүр
32.6. Холбоос нэгтгэлт ба ослыг тойрон гарах (Link Aggregation and Failover)
32.7. Дискгүй ажиллагаа
32.8. NFS root файлын систем ашиглан PXE ачаалалт хийх
32.9. ISDN
32.10. Network Address Translation буюу Сүлжээний Хаягийн Хөрвүүлэлт
32.11. IPv6
32.12. Asynchronous Transfer Mode (ATM) буюу Асинхрон Дамжуулах Горим
32.13. Common Address Redundancy Protocol (CARP)
V. Хавсралтууд
A. FreeBSD-г олж авах нь
A.1. CDROM болон DVD Нийтлэгчид
A.2. FTP сайтууд
A.3. BitTorrent
A.4. Нэргүй CVS(хуучирсан)
A.5. CTM-г ашиглах нь
A.6. Subversion ашиглах нь
A.7. Subversion толин сайтууд
A.8. CVSup-г ашиглах нь (хуучирсан)
A.9. CVS Tags буюу хаягууд
A.10. rsync сайтууд
B. Ном зүй
B.1. FreeBSD-ийн талаар тусгайлан бичсэн ном & сэтгүүлүүд
B.2. Хэрэглэгчдийн гарын авлагууд
B.3. Администраторууд зориулсан зааврууд
B.4. Програм зохиогчдод зориулсан зааврууд
B.5. Үйлдлийн системийн дотоод бүрэлдэхүүнүүдийн талаар
B.6. Аюулгүй байдлын тухай номнууд
B.7. Тоног төхөөрөмжийн тухай номнууд
B.8. UNIX®-ийн түүх
B.9. Сонин, сэтгүүлүүд
C. Интернэт дэх эх үүсвэрүүд
C.1. Захидлын жагсаалтууд
C.2. Usenet Newsgroups буюу мэдээний бүлгүүд
C.3. Word Wide Web серверүүд
C.4. Цахим захидлын хаягууд
D. PGP түлхүүрүүд
D.1. Албан хаагчид
D.2. Гол багийн гишүүд
D.3. Хөгжүүлэгчид
FreeBSD Нэр томъёо
Үгийн жагсаалт
Зургийн жагсаалт
2.1. FreeBSD ачаалагч дуудагч цэс
2.2. Ердийн төхөөрөмж шалгасан үр дүн
2.3. Суулгалтын зөөвөрлөгч сонгох нь
2.4. Гарын байрлалын сонголт
2.5. Гарын цэсийг сонгох
2.6. Хостын нэрийг тохируулах
2.7. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг суулгахаар сонгох
2.8. Сүлжээнээс суулгах нь
2.9. Толин тусгал сонгох нь
2.10. Зааварчилсан эсвэл Гар аргаар хуваах горимыг сонгох
2.11. Олон дискээс сонгох
2.12. Бүх диск эсвэл хуваалтыг сонгох
2.13. Үүсгэсэн хуваалтуудыг шалгах
2.14. Хуваалтуудыг гараар хийх нь
2.15. Хуваалтуудыг гараах хийх нь
2.16. Гараар хуваалтуудыг үүсгэх нь
2.17. Сүүлийн лавлагаа
2.18. Түгээлтийн файлуудыг татах нь
2.19. Түгээлтийн файлуудыг шалгах нь
2.20. Түгээлтийн файлуудыг задлах нь
2.21. root нууц үгийг тохируулах
2.22. Сүлжээний интерфэйсийг сонгоно
2.23. Утасгүй сүлжээний холболтын цэгийг хайх
2.24. Утасгүй сүлжээг сонгох нь
2.25. WPA2 тохируулга
2.26. IPv4 сүлжээг сонгох нь
2.27. IPv4 DHCP тохиргоог сонгох
2.28. IPv4 статик тохиргоо
2.29. IPv6 сүлжээг тохируулахаар сонгох
2.30. IPv6 SLAAC тохиргоог сонгох
2.31. IPv6 статик тохиргоо
2.32. DNS тохиргоо
2.33. Локал эсвэл UTC цагийг сонгох
2.34. Бүсийг сонгох
2.35. Улсыг сонгох
2.36. Цагийн бүсийг сонгох
2.37. Цагийн бүсийг зөвшөөрөх
2.38. Нэмэлт үйлчилгээнүүдийг идэвхжүүлэхийг сонгох
2.39. Сүйрлийн үеийн мэдээллийг хадгалахыг идэвхжүүлэх
2.40. Хэрэглэгчийн бүртгэл нэмэх
2.41. Хэрэглэгчийн мэдээлэл оруулах
2.42. Хэрэглэгч ба бүлгийн удирдлагаас гарах
2.43. Төгсгөлийн тохиргоо
2.44. Гараар тохируулах
2.45. Суулгалтыг гүйцээх
3.1. FreeBSD-ийн ачаалагч эхлүүлэгч цэс
3.2. Төхөөрөмж таньсан бүртгэл бичлэг
3.3. Улс сонгох цэс
3.4. Гарын цэсийг сонгох
3.5. Sysinstall-н үндсэн цэсэнд Usage буюу хэрэглээг сонгох нь
3.6. Documentation буюу бичиг баримтын цэс сонгох
3.7. Sysinstall-н Documentation буюу бичиг баримтын цэс
3.8. Sysinstall-н үндсэн цэс
3.9. Sysinstall-н Keymap буюу гарын товчлуур хуваарилалт цэс
3.10. Sysinstall-н үндсэн цэс
3.11. Sysinstall Options хэсэг
3.12. Үндсэн суулгацыг эхлүүлэх нь
3.13. FDisk-н хэрэглэх дискийг сонгох
3.14. Засварлаж эхлэхээс өмнөх fdisk-н диск хуваалтын жишээ
3.15. Fdisk дискийг бүхлээр нь хэрэглэж буй жишээ
3.16. Sysinstall-н эхлэн ачаалалт зохицуулагчийн цэс
3.17. Диск сонгох цэснээс гарах
3.18. Sysinstall-н Disklabel буюу дискэнд нэр өгөн засварлагч
3.19. Sysinstall-н Disklabel хэрэгслийн автомат тохируулалт
3.20. Root буюу эх хуваалт дээрх сул зай
3.21. Root partition буюу эх хуваалтын хэмжээ
3.22. Root Partition буюу эх хуваалтын төрлийг сонгох
3.23. Root-г холбох цэг
3.24. Sysinstall Disklabel засварлагч
3.25. Суулгах түгээлтийн төрлөөс сонгох
3.26. Сонгосон суулгах түгээлтийн төрлөө лавлах
3.27. Суулгацын төхөөрөмж сонгох
3.28. Сүлжээний төхөөрөмж сонгох нь
3.29. ed0-д сүлжээний тохиргоог хийх нь
3.30. inetd.conf файлыг засварлах нь
3.31. Anonymous нэр нь үл мэдэгдэгч FTP үйлчилгээний анхдагч тохиргоо
3.32. FTP мэндчилгээний бичлэгийг засварлах нь
3.33. exports файлыг засварлах нь
3.34. Системийн консолын тохируулгын сонголтууд
3.35. Дэлгэц амраах тохиргоо
3.36. Дэлгэц амраагчийн ажиллах хугацаа
3.37. Системийн консолын тохиргооноос гарах
3.38. Оршин буй бүсээ сонгох
3.39. Оршин буй улсаа сонгох
3.40. Цагийн бүсээ сонгох
3.41. Хулганы холбогдох төрлийг сонгох нь
3.42. Хулганы холбогдох төрлийг тохируулах
3.43. Хулганы холбогдох портыг нь сонгох
3.44. Хулганы портыг тохируулах
3.45. Хулганы Daemon буюу далд чөтгөрийг идэвхжүүлэх нь
3.46. Хулганы далд чөтгөрийг шалгах
3.47. Багцын төрлийг сонгох
3.48. Багц сонгох
3.49. Багц суулгах
3.50. Багц суулгалтын лавлалт
3.51. User буюу хэрэглэгч гэж сонгоно
3.52. Хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах
3.53. Хэрэглэгч ба бүлэг зохицуулах хэсгээс гарах
3.54. Суулгацаас гарах
3.55. Сүлжээний дээд түвшний тохиргоо
3.56. Анхдагч MTA-г сонгох
3.57. Ntpdate тохиргоо
3.58. Доод түвшний сүлжээний тохируулга
22.1. Нийлүүлэгдсэн зохион байгуулалт
22.2. Судалчлагдсан зохион байгуулалт
22.3. RAID-5 зохион байгуулалт
22.4. Энгийн Vinum эзлэхүүн
22.5. Толин тусгал хийгдсэн Vinum эзлэхүүн
22.6. Судалчлагдсан Vinum эзлэхүүн
22.7. Толин тусгал хийгдсэн, судалчлагдсан Vinum эзлэхүүн
32.1. NFS root холболт ашиглан PXE ачаалах процесс
Хүснэгтийн жагсаалт
2.1. Хуваалтын схемүүд
3.1. Төхөөрөмжийн бүртгэлийн жишээ
3.2. Эхний дискний хуваалт
3.3. Бусад дискэн дээрх дискний хуваалт
3.4. FreeBSD 8.X ISO буулгац дүрсний нэр болон агуулга
4.1. Диск төхөөрөмжийн нэрнүүд
19.1. Физик диск нэрлэх заншил
22.1. Vinum Plex зохион байгуулалтууд
27.1. DB-25-аас DB-25 Null-Модем кабель
27.2. DB-9-өөс DB-9 Null-Модем кабель
27.3. DB-9-өөс DB-25 Null-Модем кабель
27.4. Дохионы нэрс
32.1. Station Capability Codes
32.2. Нөөц IPv6 хаягууд
Жишээний жагсаалт
2.1. Байгаа хуваалтыг ашиглах
2.2. Байгаа хуваалтыг багасгах
2.3. Уламжлалт тусдаа файлын системийн хуваалтуудыг үүсгэх
3.1. Байгаа дискний хуваалтыг өөрчлөлгүйгээр хэрэглэх нь
3.2. Байгаа хуваалтын хэмжээг сунгаж өөрчлөх
4.1. Диск, Зүсмэл, Хуваалтын нэрлэх жишээ
4.2. Дискний тогтсон загвар
5.1. Багц татаж аваад суулгах явц
12.1. Swap файл FreeBSD дээр үүсгэх нь
13.1. boot0 дэлгэцийн агшин
13.2. boot2 дэлгэцийн агшин
13.3. /etc/ttys дахь аюултай консол
14.1. FreeBSD дээр хэрэглэгч нэмэх нь
14.2. rmuser Лавлаж харилцан бүртгэл устгах
14.3. Супер хэрэглэгчийн лавлаж асуух chpass хэрэглээ
14.4. Энгийн хэрэглэгчийн лавлаж асуух chpass хэрэглээ
14.5. Өөрийнхөө нууц үгийг солих нь
14.6. Супер хэрэглэгч бол бусдын нууц үгийг солих нь
14.7. pw(8) хэрэглэж бүлэг нэмэх
14.8. pw(8) ашиглан шинэ бүлэгт хэрэглэгчдийн бүртгэл нэмэх нь
14.9. pw(8) ашиглан шинэ гишүүнийг бүлэгт нэмэх нь
14.10. id(1) хэрэглэж уг гишүүний бүлгийн мэдээллийг мэдэх нь
15.1. SMTP-д зориулан SSH ашиглан аюулгүй туннель үүсгэх
19.1. ssh-ээр dump-г ашиглах нь
19.2. ssh-ээр RSH тохируулан dump-г ашиглах нь
19.3. mdconfig ашиглан байгаа файлын системийн дүрсийг холбох нь
19.4. mdconfig тушаал ашиглан шинэ файл дээр тулгуурласан диск үүсгэх нь
19.5. mdmfs тушаал ашиглан файл дээр тулгуурласан дискийг тохируулж холбох нь
19.6. mdconfig тушаал ашиглан шинэ санах ой дээр тулгуурласан диск үүсгэх нь
19.7. mdmfs тушаал ашиглан шинэ санах ой дээр тулгуурласан диск үүсгэх нь
20.1. Ачаалах диск дээрх хуваалтуудыг хаяглах нь
27.1. /etc/ttys уруу терминалын оруулгууд нэмэх нь
29.1. sendmail Хандалтын Өгөгдлийн санг Тохируулах нь
29.2. Захидлын Хуурамч дүрүүд
29.3. Хийсвэр Домэйны Захидлын Буулгалтын Жишээ
30.1. inetd-н тохиргооны файлыг дахин ачаалах нь
30.2. Экспортыг amd-р холбох
30.3. Django-г Apache2, mod_python3, болон PostgreSQL суулгах нь
30.4. Django/mod_python-д зориулсан Apache-ийн тохиргоо
32.1. Cisco® шилжүүлэгчтэй LACP нэгтгэлт
32.2. Failover горим
32.3. Утастай болон утасгүй сүлжээний интерфэйсүүдийн хоорондох Failover горим
32.4. Салбар оффис эсвэл Гэрийн сүлжээ
32.5. Гол оффис эсвэл бусад LAN

Энэ болон бусад баримтуудыг ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/ хаягаас татаж авч болно.

FreeBSD-ийн талаар <questions@FreeBSD.org> хаягтай холбоо барихаасаа өмнө баримтыг уншина уу.

Энэ бичиг баримттай холбоотой асуулт байвал <doc@FreeBSD.org> хаягаар цахим захидал явуулна уу.

Энэ бичиг баримтын орчуулгатай холбоотой асуулт байвал <admin@mnbsd.org> хаягаар цахим захидал явуулна уу.