23.5. A FreeBSD honosítása adott nyelvekre

23.5.1. Az orosz nyelv (KOI8-R kódolás)

Eredetileg írta: Chernov, Andrey.

A KOI8-R kódolásról bővebben a KOI8-R oldalán (orosz hálózati karakterkészlet) tájékozódhatunk.

23.5.1.1. A nyelvi beállítások megadása

Írjuk a következő sorokat a ~/.login_conf állományunkba:

me:Az en hozzaferesem:\
	:charset=KOI8-R:\
	:lang=ru_RU.KOI8-R:

Valamint lásd a fejezet korábbi részeiben említett példákat a nyelvi beállítások megadására.

23.5.1.2. A konzol beállítása

 • Tegyük hozzá a következő sort az /etc/rc.conf állományunkhoz:

  mousechar_start=3
 • Illetve használjuk az /etc/rc.conf állományban még a következő beállításokat is:

  keymap="ru.koi8-r"
  scrnmap="koi8-r2cp866"
  font8x16="cp866b-8x16"
  font8x14="cp866-8x14"
  font8x8="cp866-8x8"
 • A /etc/ttys állományban szereplő mindegyik ttyv* bejegyzésnél adjuk meg termináltípusnak a cons25r-t.

Valamint lásd a fejezet korábbi részében bemutatott példákat a konzol beállítására.

23.5.1.3. A nyomtatás beállítása

Mivel a legtöbb nyomtató hardveresen tartalmazza a CP866 kódlapot az orosz karakterek támogatásához, használnunk kell egy kimeneti szűrőt a KOI8-R kódolású karakterek CP866 kódolásúra konvertálásához. Egy ilyen szűrő alapértelmezés szerint telepítésre kerül a /usr/libexec/lpr/ru/koi2alt állományba. Az orosz nyomtatóhoz tartozó bejegyzés valahogy így néz ki az /etc/printcap állományban:

lp|Orosz helyi sornyomtato:\
	:sh:of=/usr/libexec/lpr/ru/koi2alt:\
	:lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/output/lpd:lf=/var/log/lpd-errs:

A bővebben magyarázathoz lásd a printcap(5) man oldalt.

23.5.1.4. Az MS-DOS(R) állományrendszere és az orosz állománynevek

A most következő példa fstab(5) bejegyzés azt mutatja meg, hogy lehet bekapcsolni az orosz állománynevek támogatását a csatlakoztatandó MS-DOS(R) állományrendszereken:

/dev/ad0s2   /dos/c msdos  rw,-Wkoi2dos,-Lru_RU.KOI8-R 0 0

Az -L kapcsolóval kiválasztjuk a használni kívánt nyelvi beállítás nevét, és a -W kapcsolóval megadjuk a karakterek átváltásához szükséges táblázatot. A -W kapcsoló használata során mindenképpen csatlakoztassuk a /usr állományrendszert még az MS-DOS(R) partíció előtt, mivel az átváltáshoz használt táblázatok a /usr/libdata/msdosfs könyvtárban találhatóak meg! A részleteket a mount_msdosfs(8) man oldalon találhatjuk meg.

23.5.1.5. Az X11 beállítása

 1. Adjuk meg először a leírtak szerint a nem X-es nyelvi beállításokat.

 2. Ha Xorg-ot használunk, telepítsük a x11-fonts/xorg-fonts-cyrillic csomagot.

  Ellenőrizzük a /etc/X11/xorg.conf állományban a "Files" szakaszt. Az alábbi sort mindegyik más FontPath bejegyzés előtt kell szerepeltetnünk:

  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"

  Megjegyzés:

  A portok között találhatunk még további cirill betűtípusokat.

 3. Az orosz billentyűzet életre keltéséhez írjuk be a következőket az xorg.conf állomány "Keyboard" szakaszába:

  Option "XkbLayout"  "us,ru"
  Option "XkbOptions" "grp:toggle"

  Ellenőrizzük, hogy a XkbDisable ki van kapcsolva (ki van kommentezve) ebben a szakaszban.

  A grp:toggle beállítás esetén az orosz/latin (RUS/LAT) átkapcsolás gombja a jobb Alt lesz, míg a grp:ctrl_shift_toggle beállításnál a Ctrl+Shift. A grp:caps_toggle esetén az orosz/latin váltás a CapsLock billentyűvel történik. Ilyenkor (de csak latin módban) a megszokott CapsLock funkció továbbra is elérhető a Shift+CapsLock kombinációval. A grp:caps_toggle valamiért nem működik az Xorgban.

  Ha van "Windows(R)" billentyűnk a billentyűzeten és azt tapasztaljuk, hogy egyes nem-alfabetikus billentyűk rosszul kerülnek kiosztásra orosz módban, adjuk hozzá a következő sort az xorg.conf állományhoz:

  Option "XkbVariant" ",winkeys"

  Megjegyzés:

  Az orosz XKB billentyűzet egyes nem honosított alkalmazások esetén nem működik.

Megjegyzés:

A kis mértékben honosított alkalmazások esetén javasolt meghívni a XtSetLanuageProc(NULL, NULL, NULL); függvényt valahol a program elején.

Az X11 alkalmazások honosításához további útmutatásokat a KOI8-R X Window-ra című leírásban találhatunk.

23.5.2. Hagyományos kínai honosítás tajvaniak számára

A FreeBSD-Taiwan projekt készített a FreeBSD-hez egy kínainak szóló hogyant, amely elérhető a http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/freebsd/zh-tut/ címen és számos kínai portot használ. A FreeBSD kínai hogyan jelenlegi szerkesztője Shen Chuan-Hsing ().

Chuan-Hsing Shen () létrehozta a Kínai FreeBSD gyűjteményt (Chinese FreeBSD Collection, CFC) a FreeBSD-Taiwan zh-L10N-tut munkáját felhasználva. A hozzá tartozó csomagok és szkriptek elérhetőek a ftp://freebsd.csie.nctu.edu.tw/pub/taiwan/CFC/ címen.

23.5.3. Honosítás német (és minden más ISO 8859-1 kódolású) nyelvre

Slaven Rezic () készített egy írást, amely elmagyarázza, hogyan használjunk német nemzeti karaktereket a FreeBSD alatt. Ez a leírás németül készült és a http://user.cs.tu-berlin.de/~eserte/FreeBSD/doc/umlaute/umlaute.html címen érhető el.

23.5.4. Honosítás görög nyelvre

Nikos Kokkalis egy teljes cikket írt a FreeBSD görög nyelvi támogatásáról. Ez elérhető a FreeBSD hivatalos görög nyelvű dokumentációjában, a ../../../../doc/el_GR.ISO8859-7/articles/greek-language-support/index.html címen. Felhívjuk a figyelmet, hogy az csak görög nyelven érhető el.

23.5.5. Honosítás japán és koreai nyelvekre

A japán honosításhoz lásd http://www.jp.FreeBSD.org/, a koreaihoz pedig lásd http://www.kr.FreeBSD.org/.

23.5.6. Idegennyelvű FreeBSD dokumentáció

Néhány FreeBSD felhasználó lefordította a FreeBSD dokumentációjának egyes részeit más nyelvekre is. Munkájuk elérhető a főoldalon található linkeken keresztül vagy a /usr/share/doc könyvtárban.

Ha kérdése van a FreeBSD-vel kapcsolatban, a következő címre írhat (angolul): <questions@FreeBSD.org>.

Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban van kérdése, kérjük erre a címre írjon: <gabor@FreeBSD.org>.