Κεφάλαιο 22. Εικονικοποίηση

Συνεισφορά από τον Murray Stokely.
Πίνακας Περιεχομένων
22.1. Σύνοψη
22.2. Το FreeBSD ως φιλοξενούμενο λειτουργικό
22.3. Το FreeBSD ως Ξενιστής (Host)

22.1. Σύνοψη

Το λογισμικό εικονικοποίησης επιτρέπει σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα να εκτελούνται ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογιστή. Σε υπολογιστές PC το λογισμικό αυτό τυπικά χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό ως ξενιστή (host) στο οποίο και εκτελείται, και το οποίο υποστηρίζει ένα οποιοδήποτε αριθμό από φιλοξενούμενα (guest) λειτουργικά.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

  • Τη διαφορά μεταξύ ενός ξενιστή (host) και ενός φιλοξενούμενου (guest) λειτουργικού.

  • Πως να εγκαταστήσετε το FreeBSD σε ένα Apple(R) Macintosh(R) υπολογιστή που βασίζεται σε Intel(R) αρχιτεκτονική.

  • Πώς να εγκαταστήσετε το FreeBSD κάτω από Microsoft(R) Windows(R) με το Virtual PC.

  • Πως να βελτιστοποιήσετε ένα FreeBSD σύστημα για την καλύτερη απόδοση σε περιβάλλον εικονικού μηχανήματος.

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.