Μέρος III. Διαχείριση Συστήματος

Τα κεφάλαια του FreeBSD Handbook που ακολουθούν αναφέρονται σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση του συστήματος. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά περιγράφοντας τι θα μάθετε διαβάζοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, καθώς και τι προαπαιτούμενα έχει το κεφάλαιο αυτό: τι πρέπει να έχετε ήδη διαβάσει και κατανοήσει πριν ασχοληθείτε με αυτό το κεφάλαιο.

Αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί περισσότερο ως οδηγός αναφοράς παρά ως εισαγωγικό κείμενο. Γι αυτό είναι πιο χρήσιμα ως οδηγοί στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε όταν χρειάζεστε κάποια πληροφορία για το FreeBSD. Δε χρειάζεται να τα διαβάσετε με κάποια συγκεκριμένη σειρά, ούτε χρειάζεται να τα έχετε διαβάσει όλα πριν αρχίσετε να ασχολείστε με το FreeBSD.

Πίνακας Περιεχομένων
12. Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση
12.1. Σύνοψη
12.2. Αρχική Ρύθμιση
12.3. Κύρια Ρύθμιση
12.4. Ρύθμιση Εφαρμογών
12.5. Eκκινώντας Υπηρεσίες
12.6. Ρυθμίζοντας Το Πρόγραμμα cron
12.7. Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD
12.8. Ρυθμίζοντας Τις Κάρτες Δικτύου
12.9. Εικονικά Hosts
12.10. Αρχεία Ρυθμίσεων
12.11. Tuning with sysctl
12.12. Tuning Disks
12.13. Tuning Kernel Limits
12.14. Adding Swap Space
12.15. Power and Resource Management
12.16. Using and Debugging FreeBSD ACPI
13. Η Διαδικασία Εκκίνησης του FreeBSD
13.1. Σύνοψη
13.2. Το Πρόβλημα της Εκκίνησης
13.3. Ο Διαχειριστής Εκκίνησης και τα Στάδια Εκκίνησης
13.4. Αλληλεπίδραση με τον Πυρήνα κατά την Εκκίνηση
13.5. Device Hints
13.6. Init: Αρχικοποίηση Ελέγχου Διαδικασιών
13.7. Ακολουθία Τερματισμού
14. Χρήστες και Βασική Διαχείριση Λογαριασμών
14.1. Σύνοψη
14.2. Εισαγωγή
14.3. Ο Λογαριασμός Υπερχρήστη
14.4. Λογαριασμοί Συστήματος
14.5. Λογαριασμοί Χρηστών
14.6. Τροποποιώντας Λογαριασμούς
14.7. Περιορίζοντας Χρήστες
14.8. Ομάδες
15. Ασφάλεια
15.1. Σύνοψη
15.2. Introduction
15.3. Securing FreeBSD
15.4. DES, MD5, and Crypt
15.5. One-time Passwords
15.6. TCP Wrappers
15.7. KerberosIV
15.8. Kerberos5
15.9. OpenSSL
15.10. VPN over IPsec
15.11. OpenSSH
15.12. File System Access Control Lists
15.13. Monitoring Third Party Security Issues
15.14. FreeBSD Security Advisories
15.15. Process Accounting
16. Jails
16.1. Σύνοψη
16.2. Όροι των Jails
16.3. Εισαγωγή
16.4. Δημιουργώντας και Ελέγχοντας Jails
16.5. Λεπτομερής Ρύθμιση και Διαχείριση
16.6. Εφαρμογή των Jails
17. Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης
17.1. Σύνοψη
17.2. Key Terms in this Chapter
17.3. Explanation of MAC
17.4. Understanding MAC Labels
17.5. Planning the Security Configuration
17.6. Module Configuration
17.7. The MAC bsdextended Module
17.8. The MAC ifoff Module
17.9. The MAC portacl Module
17.10. The MAC partition Module
17.11. The MAC Multi-Level Security Module
17.12. The MAC Biba Module
17.13. The MAC LOMAC Module
17.14. Nagios in a MAC Jail
17.15. User Lock Down
17.16. Troubleshooting the MAC Framework
18. Έλεγχος Συμβάντων Ασφαλείας
18.1. Σύνοψη
18.2. Key Terms in this Chapter
18.3. Installing Audit Support
18.4. Audit Configuration
18.5. Administering the Audit Subsystem
19. Αποθηκευτικά Μέσα
19.1. Σύνοψη
19.2. Device Names
19.3. Adding Disks
19.4. USB Storage Devices
19.5. Creating and Using CD Media
19.6. Creating and Using DVD Media
19.7. Creating and Using Floppy Disks
19.8. Creating and Using Data Tapes
19.9. Backup Strategies
19.10. Backup Basics
19.11. Network, Memory, and File-Backed File Systems
19.12. File System Snapshots
19.13. File System Quotas
19.14. Encrypting Disk Partitions
19.15. Encrypting Swap Space
19.16. Highly Available Storage (HAST)
20. GEOM: Διαχείριση Συστοιχιών Δίσκων
20.1. Σύνοψη
20.2. Εισαγωγή στο GEOM
20.3. RAID0 - Striping
20.4. RAID1 - Mirroring
20.5. RAID3 - Striping σε Επίπεδο Byte με Αφοσιωμένο Parity
20.6. Δικτυακές Συσκευές μέσω GEOM Gate
20.7. Δημιουργώντας Ετικέτες (Labels) στις Συσκευές Δίσκων
20.8. UFS Journaling Μέσω GEOM
21. Υποστήριξη Συστημάτων Αρχείων
21.1. Σύνοψη
21.2. Το Σύστημα Αρχείων Z (ZFS)
21.3. Συστήματα Αρχείων Linux(R)
22. Εικονικοποίηση
22.1. Σύνοψη
22.2. Το FreeBSD ως φιλοξενούμενο λειτουργικό
22.3. Το FreeBSD ως Ξενιστής (Host)
23. Τοπικές Ρυθμίσεις - Χρήση και ρύθμιση I18N/L10N
23.1. Σύνοψη
23.2. Βασικές Γνώσεις
23.3. Χρήση των Τοπικών Ρυθμίσεων
23.4. Μεταγλώττιση Προγραμμάτων I18N
23.5. Τοπικές Ρυθμίσεις για Συγκεκριμένες Γλώσσες
24. Ενημέρωση και Αναβάθμιση του FreeBSD
24.1. Σύνοψη
24.2. Ενημερώνοντας το FreeBSD
24.3. Portsnap: Ένα Εργαλείο Ενημέρωσης της Συλλογής των Ports
24.4. Ενημερώνοντας την Τεκμηρίωση
24.5. Παρακολούθηση Ενός Κλάδου Ανάπτυξης
24.6. Συγχρονίζοντας τον Πηγαίο σας Κώδικα
24.7. Μεταγλωττίζοντας το Βασικό Σύστημα («world»)
24.8. Διαγραφή Παρωχημένων Αρχείων, Καταλόγων και Βιβλιοθηκών
24.9. Διαδικασία για Πολλαπλά Μηχανήματα
25. DTrace
25.1. Σύνοψη
25.2. Διαφορές στην Υλοποίηση
25.3. Ενεργοποίηση της Υποστήριξης DTrace
25.4. Χρησιμοποιώντας το DTrace
25.5. Η Γλώσσα D

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.