Κεφάλαιο 5. Εγκατάσταση Εφαρμογών: Πακέτα και Ports

Πίνακας Περιεχομένων
5.1. Σύνοψη
5.2. Επισκόπησή της εγκατάστασης λογισμικού
5.3. Βρίσκοντας την Εφαρμογή σας
5.4. Χρησιμοποιώντας το Σύστημα των Πακέτων
5.5. Χρησιμοποιώντας την Συλλογή των Ports
5.6. Ενέργειες μετά την Εγκατάσταση
5.7. Αντιμετωπίζοντας Χαλασμένα Ports

5.1. Σύνοψη

Το FreeBSD συνοδεύεται από μία πλούσια συλλογή από προγράμματα σαν μέρος του βασικού συστήματος. Όμως, λίγα μπορεί να κάνει κάποιος πριν βρεθεί στην ανάγκη να εγκαταστήσει μια πρόσθετη εφαρμογή για να υλοποιήσει μια πραγματική εργασία. Το FreeBSD παρέχει δυο συμπληρωματικές τεχνολογίες για να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές στο σύστημα σας: τη Συλλογή των Ports (Ports Collection, για εγκατάσταση από τον πηγαίο κώδικα), και τα πακέτα (packages, για εγκατάσταση από προ-μεταγλωττισμένα εκτελέσιμα πακέτα). Κάθε μία από τις δυο μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εγκαταστήσετε τις νεότερες εκδόσεις από τις αγαπημένες σας εφαρμογές, από τοπικά αποθηκευτικά μέσα ή απευθείας από το δίκτυο.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

  • Πως να εγκαθιστάτε προ-μεταγλωττισμένα πακέτα λογισμικού.

  • Πως να μεταγλωττίζετε πρόσθετο λογισμικό από τον πηγαίο κώδικα χρησιμοποιώντας την Συλλογή των Ports.

  • Πως να κάνετε απεγκατάσταση εγκαταστημένων πακέτων ή ports.

  • Πως να αλλάζετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί η Συλλογή των Ports.

  • Πως να βρίσκετε τα κατάλληλα πακέτα λογισμικού.

  • Πως να αναβαθμίζετε τις εφαρμογές σας.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.