Κεφάλαιο 29. Εξυπηρετητές Δικτύου

Αναδιοργανώθηκε από τον Murray Stokely.
Πίνακας Περιεχομένων
29.1. Σύνοψη
29.2. The inetd «Super-Server»
29.3. Network File System (NFS)
29.4. Network Information System (NIS/YP)
29.5. Automatic Network Configuration (DHCP)
29.6. Domain Name System (DNS)
29.7. Ο εξυπηρετητής HTTP Apache
29.8. Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
29.9. File and Print Services for Microsoft(R) Windows(R) clients (Samba)
29.10. Συγχρονισμός Ρολογιού Συστήματος με NTP

29.1. Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δικτυακές υπηρεσίες των συστημάτων UNIX(R). Θα παρουσιάσουμε την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο και συντήρηση πολλών διαφορετικών τύπων δικτυακών υπηρεσιών. Σε όλο το κεφάλαιο, για τη δική σας διευκόλυνση, υπάρχουν παραδείγματα διαφόρων αρχείων ρυθμίσεων.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

  • Πως να διαχειρίζεστε την υπηρεσία inetd.

  • Πως να ρυθμίσετε ένα δικτυακό σύστημα αρχείων.

  • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή δικτυακών πληροφοριών για το διαμοιρασμό λογαριασμών χρηστών.

  • Πως να χρησιμοποιήσετε το DHCP για την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου.

  • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή ονομασίας περιοχών (DNS).

  • Πως να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache.

  • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή μεταφοράς αρχείων (FTP).

  • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή αρχείων και εκτυπωτών για πελάτες Windows(R) με χρήση της εφαρμογής Samba.

  • Πως να συγχρονίσετε την ημερομηνία και την ώρα, και να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή ώρας με τη βοήθεια του NTP πρωτοκόλλου.

Πριν διαβάσετε αυτό κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.