Μέρος IV. Δικτυακές Επικοινωνίες

Το FreeBSD είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα για υψηλής απόδοσης δικτυακές εφαρμογές και εξυπηρετητές. Τα κεφάλαια σε αυτό το τμήμα περιγράφουν:

  • Τις επικοινωνίες με σειραϊκή σύνδεση (serial)

  • Τα πρωτόκολλα PPP και PPP πάνω από Ethernet

  • Την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

  • Την Εγκατάσταση Δικτυακών Υπηρεσιών

  • Τη Ρύθμιση και Λειτουργία των Firewalls

  • Άλλα Προχωρημένα Θέματα Δικτύων

Αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί περισσότερο ως οδηγός αναφοράς παρά ως εισαγωγικό κείμενο. Γι αυτό είναι πιο χρήσιμα ως οδηγοί στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε όταν χρειάζεστε κάποια πληροφορία για το FreeBSD. Δε χρειάζεται να τα διαβάσετε με κάποια συγκεκριμένη σειρά, ούτε χρειάζεται να τα έχετε διαβάσει όλα πριν αρχίσετε να ασχολείστε με το FreeBSD.

Πίνακας Περιεχομένων
26. Σειριακές Επικοινωνίες
26.1. Σύνοψη
26.2. Εισαγωγή
26.3. Τερματικά
26.4. Υπηρεσία Εισόδου μέσω Επιλογικής Σύνδεσης (dial-in)
26.5. Υπηρεσία Επιλογικής Σύνδεσης
26.6. Ρύθμιση της Σειριακής Κονσόλας
27. PPP και SLIP
27.1. Σύνοψη
27.2. Χρησιμοποιώντας το PPP Χρήστη
27.3. Χρησιμοποιώντας το PPP του Πυρήνα
27.4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων σε Συνδέσεις PPP
27.5. Χρησιμοποιώντας PPP μέσω Ethernet (PPPoE)
27.6. Χρησιμοποιώντας PPP μέσω ATM (PPPoA)
27.7. Χρησιμοποιώντας το SLIP
28. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.1. Σύνοψη
28.2. Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.3. Ρύθμιση του sendmail
28.4. Αλλάζοντας τον Αντιπρόσωπο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (MTA)
28.5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
28.6. Προχωρημένα Θέματα
28.7. SMTP με UUCP
28.8. Ρύθμιση Εξυπηρετητή Μόνο για Αποστολή
28.9. Χρησιμοποιώντας το Mail Μέσω Επιλογικής (Dialup) Σύνδεσης
28.10. Πιστοποίηση Αυθεντικότητας στο SMTP
28.11. Προγράμματα Ταχυδρομείου για τον Χρήστη
28.12. Χρησιμοποιώντας το fetchmail
28.13. Χρησιμοποιώντας το procmail
29. Εξυπηρετητές Δικτύου
29.1. Σύνοψη
29.2. The inetd «Super-Server»
29.3. Network File System (NFS)
29.4. Network Information System (NIS/YP)
29.5. Automatic Network Configuration (DHCP)
29.6. Domain Name System (DNS)
29.7. Ο εξυπηρετητής HTTP Apache
29.8. Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
29.9. File and Print Services for Microsoft(R) Windows(R) clients (Samba)
29.10. Συγχρονισμός Ρολογιού Συστήματος με NTP
30. Firewalls
30.1. Σύνοψη
30.2. Βασικές Έννοιες των Firewalls
30.3. Προγράμματα Firewall
30.4. Το Packet Filter (PF) και το ALTQ του OpenBSD
30.5. Το IPFILTER (IPF) Firewall
30.6. IPFW
31. Προχωρημένα Θέματα Δικτύωσης
31.1. Σύνοψη
31.2. Gateways and Routes
31.3. Wireless Networking
31.4. Bluetooth
31.5. Bridging
31.6. Diskless Operation
31.7. ISDN
31.8. Network Address Translation
31.9. Parallel Line IP (PLIP)
31.10. IPv6
31.11. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
31.12. Common Access Redundancy Protocol (CARP)

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.