Κεφάλαιο 28. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αρχική συνεισφορά από τον Bill Lloyd.
Γράφτηκε ξανά από τον Jim Mock.
Πίνακας Περιεχομένων
28.1. Σύνοψη
28.2. Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.3. Ρύθμιση του sendmail
28.4. Αλλάζοντας τον Αντιπρόσωπο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (MTA)
28.5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
28.6. Προχωρημένα Θέματα
28.7. SMTP με UUCP
28.8. Ρύθμιση Εξυπηρετητή Μόνο για Αποστολή
28.9. Χρησιμοποιώντας το Mail Μέσω Επιλογικής (Dialup) Σύνδεσης
28.10. Πιστοποίηση Αυθεντικότητας στο SMTP
28.11. Προγράμματα Ταχυδρομείου για τον Χρήστη
28.12. Χρησιμοποιώντας το fetchmail
28.13. Χρησιμοποιώντας το procmail

28.1. Σύνοψη

Το «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», ευρύτερα γνωστό ως email, είναι στις μέρες μας μια από τις πλέον διαδεδομένες μορφές επικοινωνίας. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια βασική εισαγωγή στη λειτουργία ενός διακομιστή email στο FreeBSD, καθώς και μια εισαγωγή στη διαδικασία αποστολής και λήψης email στο FreeBSD. Ωστόσο η αναφορά αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί πλήρης, καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν και έχουν εδώ παραλειφθεί. Για πιο πλήρη ανάλυση του θέματος, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα πολλά εξαιρετικά βιβλία που αναφέρονται στο Παράρτημα B, Βιβλιογραφία.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

 • Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Που βρίσκονται τα βασικά αρχεία ρυθμίσεων του sendmail στο FreeBSD.

 • Τη διαφορά μεταξύ απομακρυσμένων και τοπικών θυρίδων ταχυδρομείου (mailboxes).

 • Πως να εμποδίσετε ανεπιθύμητους spammers από το να χρησιμοποιήσουν τον δικό σας εξυπηρετητή email ως αναμεταδότη.

 • Πως να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε ένα εναλλακτικό Αντιπρόσωπο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (Mail Transfer Agent) στο σύστημα σας, αντικαθιστώντας έτσι το sendmail.

 • Πως να αντιμετωπίσετε συνηθισμένα προβλήματα στον διακομιστή ταχυδρομείου.

 • Πως να χρησιμοποιήσετε το SMTP με το UUCP.

 • Πως να ρυθμίσετε το σύστημα σας μόνο για αποστολή email.

 • Πως να χρησιμοποιήσετε το email μέσω επιλογικής (dialup) σύνδεσης.

 • Πως να ρυθμίσετε πιστοποίηση αυθεντικότητας στο SMTP για πρόσθετη ασφάλεια.

 • Πως να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή αποστολής και λήψης email για χρήστες, όπως το mutt.

 • Πως να κατεβάσετε το email σας από ένα απομακρυσμένο διακομιστή POP ή IMAP.

 • Πως να εφαρμόσετε φίλτρα και κανόνες στην εισερχόμενη αλληλογραφία σας, με αυτόματο τρόπο.

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.