Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Ανασχηματισμένο, αναδιοργανωμένο, και μερικώς ξαναγραμμένο από τον Jim Mock.
Πίνακας Περιεχομένων
1.1. Σύνοψη
1.2. Καλώς ήλθατε στο FreeBSD!
1.3. Πληροφορίες για το FreeBSD Project

1.1. Σύνοψη

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το FreeBSD! Το ακόλουθο κεφάλαιο καλύπτει διάφορες πτυχές του FreeBSD Project, όπως την ιστορία του, τους στόχους του, το μοντέλο ανάπτυξης, κ.τ.λ.

Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, θα γνωρίζετε:

  • Πως σχετίζεται το FreeBSD με άλλα λειτουργικά συστήματα Η/Υ.

  • Την ιστορία του FreeBSD Project.

  • Τους στόχους του FreeBSD Project.

  • Τις βασικές αρχές του open-source μοντέλου ανάπτυξης του FreeBSD.

  • Και φυσικά: από που προέρχεται το όνομα «FreeBSD».

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.