Μέρος I. Ξεκινώντας με το FreeBSD

Αυτό το μέρος του Εγχειριδίου του FreeBSD είναι για τους χρήστες και τους διαχειριστές συστημάτων που δεν έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία με το FreeBSD. Τα κεφάλαια που ακολουθούν:

  • Είναι εισαγωγικά για το FreeBSD

  • Σας καθοδηγούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης

  • Σας εισάγουν στις βασικές έννοιες του UNIX(R)

  • Περιγράφουν τη διαδικασία εγκατάστασης της πληθώρας εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στο FreeBSD

  • Σας εισάγουν στο γραφικό περιβάλλον του UNIX(R), το σύστημα Χ, και σας καθοδηγούν σχετικά με τις αρχικές ρυθμίσεις ενός γραφικού περιβάλλοντος εργασίας, με το οποίο μπορείτε να είστε ακόμα πιο παραγωγικοί

Σε αυτό το τμήμα του βιβλίου, έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις αναφορές σε τμήματα ή κεφάλαια του Εγχειριδίου τα οποία δεν έχετε ήδη διαβάσει. Αυτό αποσκοπεί στο να γίνει πιο εύκολη η ανάγνωση του τμήματος αυτού του Εγχειριδίου από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς να απαιτείται να ψάχνετε συνεχώς τα επόμενα ή προηγούμενα τμήματα.

Πίνακας Περιεχομένων
1. Εισαγωγή
1.1. Σύνοψη
1.2. Καλώς ήλθατε στο FreeBSD!
1.3. Πληροφορίες για το FreeBSD Project
2. Εγκατάσταση του FreeBSD 9.x και Μεταγενέστερων Εκδόσεων
2.1. Σύνοψη
2.2. Απαιτήσεις Υλικού
2.3. Εργασίες πριν την Εγκατάσταση
2.4. Ξεκινώντας την Εγκατάσταση
2.5. Εισαγωγή στο bsdinstall
2.6. Εγκατάσταση από το Δίκτυο
2.7. Εκχώρηση Χώρου στο Δίσκο
2.8. Επιβεβαίωση της Εγκατάστασης
2.9. Μετά την Εγκατάσταση
2.10. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
2.11. Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Live CD
3. Εγκατάσταση του FreeBSD 8.x και Προγενέστερων Εκδόσεων
3.1. Σύνοψη
3.2. Απαιτήσεις Υλικού
3.3. Εργασίες πριν την Εγκατάσταση
3.4. Ξεκινώντας την Εγκατάσταση
3.5. Εισαγωγή στο Sysinstall
3.6. Εκχώρηση Χώρου στο Δίσκο
3.7. Επιλέγοντας τι θα Εγκαταστήσετε
3.8. Επιλέγοντας το Μέσο Εγκατάστασης
3.9. Επιβεβαίωση της Εγκατάστασης
3.10. Μετά την Εγκατάσταση
3.11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
3.12. Οδηγός Εγκατάστασης για Προχωρημένους
3.13. Προετοιμάζοντας τα Δικά σας Μέσα Εγκατάστασης
4. Βασικές Έννοιες στο UNIX(R)
4.1. Σύνοψη
4.2. Εικονικές Κονσόλες και Τερματικά
4.3. Άδειες (Permissions)
4.4. Δομή Καταλόγου
4.5. Οργάνωση Δίσκου
4.6. Προσάρτηση και Αποπροσάρτηση Συστημάτων Αρχείων
4.7. Διεργασίες
4.8. Δαίμονες, Σήματα, και Τερματισμός Διεργασιών
4.9. Κελύφη
4.10. Κειμενογράφοι
4.11. Συσκευές και Αρχεία συσκευών
4.12. Τύποι Εκτελέσιμων
4.13. Για Περισσότερες Πληροφορίες
5. Εγκατάσταση Εφαρμογών: Πακέτα και Ports
5.1. Σύνοψη
5.2. Επισκόπησή της εγκατάστασης λογισμικού
5.3. Βρίσκοντας την Εφαρμογή σας
5.4. Χρησιμοποιώντας το Σύστημα των Πακέτων
5.5. Χρησιμοποιώντας την Συλλογή των Ports
5.6. Ενέργειες μετά την Εγκατάσταση
5.7. Αντιμετωπίζοντας Χαλασμένα Ports
6. Το Σύστημα X Window
6.1. Σύνοψη
6.2. Κατανόηση του περιβάλλοντος X11
6.3. Εγκατάσταση του X11
6.4. Ρύθμιση του X11
6.5. Χρήση Γραμματοσειρών στο X11
6.6. Ο X Display Manager
6.7. Γραφικά Περιβάλλοντα

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.