Κεφάλαιο 19. Αποθηκευτικά Μέσα

Πίνακας Περιεχομένων
19.1. Σύνοψη
19.2. Device Names
19.3. Adding Disks
19.4. USB Storage Devices
19.5. Creating and Using CD Media
19.6. Creating and Using DVD Media
19.7. Creating and Using Floppy Disks
19.8. Creating and Using Data Tapes
19.9. Backup Strategies
19.10. Backup Basics
19.11. Network, Memory, and File-Backed File Systems
19.12. File System Snapshots
19.13. File System Quotas
19.14. Encrypting Disk Partitions
19.15. Encrypting Swap Space
19.16. Highly Available Storage (HAST)

19.1. Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την χρήση των δίσκων στο FreeBSD. Περιλαμβάνει δίσκους που υποστηρίζονται από μνήμη, δίσκους συνδεδεμένους απευθείας στο δίκτυο, τις τυπικές συσκευές αποθήκευσης SCSI/IDE, καθώς και συσκευές που χρησιμοποιούν διεπαφή USB.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

  • Την ορολογία που χρησιμοποιεί το FreeBSD για να περιγράψει την οργάνωση των δεδομένων στο φυσικό μέσο του δίσκου (partitions - κατατμήσεις - και slices).

  • Πως να προσθέσετε νέους σκληρούς δίσκους στο σύστημα σας.

  • Πως να ρυθμίσετε το FreeBSD να χρησιμοποιεί συσκευές αποθήκευσης USB.

  • Πως να ρυθμίσετε εικονικά συστήματα αρχείων, όπως δίσκους που αποθηκεύονται σε μνήμη RAM.

  • Πως να χρησιμοποιήσετε quotas για να περιορίσετε τη χρήση χώρου στο δίσκο.

  • Πως να κρυπτογραφήσετε δίσκους για να τους ασφαλίσετε από επιθέσεις.

  • Πως να δημιουργήσετε και να γράψετε CD και DVD στο FreeBSD.

  • Πως να χρησιμοποιήσετε προγράμματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας στο FreeBSD.

  • Τι είναι οι εικόνες (snapshots) σε ένα σύστημα αρχείων και πως να τις χρησιμοποιήσετε αποδοτικά.

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.