Μέρος II. Βασικές Εργασίες

Τώρα που έχουμε καλύψει πλέον τα βασικά θέματα, αυτό το τμήμα του Εγχειριδίου του FreeBSD περιγράφει τις πιο βασικές εργασίες και τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά του FreeBSD. Τα κεφάλαια αυτού του τμήματος:

  • Παρουσιάζουν τις πιο δημοφιλείς και χρήσιμες εφαρμογές και περιβάλλοντα εργασίας: φυλλομετρητές (browsers), γραφικά περιβάλλοντα εργασίας, εργαλεία προβολής διαφόρων μορφών αρχείων, κλπ.

  • Παρουσιάζουν ορισμένα από τα εργαλεία πολυμέσων (multimedia) που είναι διαθέσιμα για το FreeBSD

  • Εξηγούν τη διαδικασία μεταγλώττισης και εγκατάστασης ενός προσαρμοσμένου πυρήνα για το FreeBSD, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν έξτρα χαρακτηριστικά για το σύστημά σας.

  • Περιγράφουν σε βάθος το σύστημα εκτυπώσεων, τόσο για εκτυπωτές που είναι απευθείας συνδεδεμένοι με το σταθμό εργασίας σας, όσο και για δικτυακούς εκτυπωτές.

  • Περιγράφουν πώς μπορείτε να τρέξετε εφαρμογές Linux στο FreeBSD σύστημά σας.

Μερικά από αυτά τα κεφάλαια απαιτούν να έχετε μελετήσει πιο πριν κάποιο άλλο κεφάλαιο. Όπου είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, αναφέρεται στη σύνοψη του κάθε κεφαλαίου.

Πίνακας Περιεχομένων
7. Desktop Εφαρμογές
7.1. Σύνοψη
7.2. Φυλλομετρητές (Browsers)
7.3. Εφαρμογές Γραφείου
7.4. Προγράμματα Προβολής Εγγράφων
7.5. Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές
7.6. Περίληψη
8. Πολυμέσα
8.1. Σύνοψη
8.2. Ρύθμιση της Κάρτας Ήχου
8.3. Ήχος MP3
8.4. Αναπαραγωγή Video
8.5. Ρύθμιση Κάρτας Τηλεόρασης
8.6. MythTV
8.7. Σαρωτές Εικόνας
9. Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα του FreeBSD
9.1. Σύνοψη
9.2. Γιατί να Φτιάξετε Προσαρμοσμένο Πυρήνα;
9.3. Ανακαλύπτοντας τις Συσκευές του Συστήματος σας
9.4. Προγράμματα Οδήγησης, Υποσυστήματα και Αρθρώματα (modules)
9.5. Δημιουργία και Εγκατάσταση Προσαρμοσμένου Πυρήνα
9.6. Το Αρχείο Ρυθμίσεων
9.7. Αν Κάτι Πάει Λάθος
10. Εκτυπώσεις
10.1. Σύνοψη
10.2. Εισαγωγή
10.3. Βασική Εγκατάσταση
10.4. Ρυθμίσεις Εκτυπωτών για Προχωρημένους
10.5. Χρήση Εκτυπωτών
10.6. Εναλλακτικές Λύσεις για τον Στάνταρ Spooler
10.7. Εντοπισμός Βλαβών
11. Συμβατότητα με Εκτελέσιμα του Linux
11.1. Σύνοψη
11.2. Εγκατάσταση
11.3. Εγκαθιστώντας το Mathematica(R)
11.4. Εγκαθιστώντας το MapleTM
11.5. Εγκαθιστώντας το MATLAB(R)
11.6. Εγκατάσταση της Oracle(R)
11.7. Προχωρημένα Θέματα

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.