Μέρος V. Παραρτήματα

Πίνακας Περιεχομένων
A. Που θα Βρείτε το FreeBSD
A.1. Εκδόσεις σε CDROM και DVD
A.2. Εξυπηρετητές FTP
A.3. BitTorrent
A.4. Ανώνυμο CVS
A.5. Χρησιμοποιώντας το CTM
A.6. Χρησιμοποιώντας το CVSup
A.7. Ετικέτες (Tags) για το CVS
A.8. Τοποθεσίες AFS
A.9. Τοποθεσίες rsync
B. Βιβλιογραφία
B.1. Βιβλία & Περιοδικά σχετικά με το FreeBSD
B.2. Οδηγοί χρήστη
B.3. Οδηγοί διαχειριστή
B.4. Οδηγοί προγραμματιστών
B.5. Το εσωτερικό του λειτουργικού συστήματος
B.6. Αναφορές ασφαλείας
B.7. Αναφορές υλικού
B.8. Ιστορία του UNIX(R)
B.9. Περιοδικά και εφημερίδες
C. Πηγές Πληροφόρησης στο Διαδίκτυο
C.1. Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
C.2. Usenet Newsgroups
C.3. Διακομιστές Ιστοσελίδων
C.4. Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
D. Κλειδιά PGP
D.1. Officers
D.2. Μέλη της Ομάδας Core
D.3. Μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.