Κεφάλαιο 31. Προχωρημένα Θέματα Δικτύωσης

Πίνακας Περιεχομένων
31.1. Σύνοψη
31.2. Gateways and Routes
31.3. Wireless Networking
31.4. Bluetooth
31.5. Bridging
31.6. Diskless Operation
31.7. ISDN
31.8. Network Address Translation
31.9. Parallel Line IP (PLIP)
31.10. IPv6
31.11. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
31.12. Common Access Redundancy Protocol (CARP)

31.1. Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει προχωρημένα θέματα δικτύωσης.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

  • Τα βασικά των πυλών (gateways) και των δρομολογήσεων (routes).

  • Πως να ρυθμίσετε συσκευές IEEE 802.11 και Bluetooth(R).

  • Πως να κάνετε το FreeBSD να δρα ως γέφυρα (bridge).

  • Πως να ρυθμίσετε εκκίνηση από το δίκτυο σε ένα μηχάνημα χωρίς σκληρό δίσκο.

  • Πως να ρυθμίσετε μετάφραση δικτυακών διευθύνσεων (NAT).

  • Πως να συνδέσετε δύο υπολογιστές μέσω PLIP.

  • Πως να ρυθμίσετε το IPv6 σε ένα μηχάνημα FreeBSD.

  • Πως να ρυθμίσετε το ATM.

  • Πως να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του CARP (Common Access Redundancy Protocol) στο FreeBSD.

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.