Εισαγωγή στο NanoBSD

Daniel Gerzo

Κυριάκος Κεντρωτής

Αναθεώρηση: 43184
Νομική Σημείωση
Τελευταία τροποποίηση στις 2013-11-13 07:52:45 από hrs.
Περίληψη

Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες για τα εργαλεία του NanoBSD, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν είδωλα του συστήματος FreeBSD για embedded εφαρμογές, κατάλληλες για χρήση από κάρτα Compact Flash (ή άλλο μέσο αποθήκευσης).

[ HTML σε τμήματα / HTML σε ένα τμήμα ]

Πίνακας Περιεχομένων
1. Εισαγωγή στο NanoBSD
2. Ρύθμιση του NanoBSD
Ευρετήριο

1. Εισαγωγή στο NanoBSD

Το NanoBSD είναι ένα εργαλείο το οποίο αναπτύσσεται ενεργά από τον Poul-Henning Kamp. Δημιουργεί ένα εικονικό είδωλο του συστήματος FreeBSD για embedded εφαρμογές, ιδανικό για κάρτες Compact Flash (ή άλλο μέσο αποθήκευσης).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν εξειδικευμένες εικόνες, σχεδιασμένες για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων τύπου «computer appliance». Τα συστήματα τέτοιου είδους έχουν το υλικό και λογισμικό τους ενοποιημένα μέσα στο προϊόν. Αυτό σημαίνει πως συχνά είναι προεγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα προγράμματα. Η συσκευή συνδέεται σε ένα υπάρχον δίκτυο και μπορεί να λειτουργήσει (σχεδόν) αμέσως.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του NanoBSD είναι:

  • Τα ports και τα πακέτα λειτουργούν όπως στο FreeBSD - οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί στο FreeBSD μπορεί να ενσωματωθεί και σε ένα είδωλο NanoBSD και να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο.

  • Δε υστερεί σε λειτουργικότητα - Αν είναι εφικτό να γίνει κάτι με το FreeBSD, τότε είναι εφικτό να γίνει το ίδιο πράμα και με το NanoBSD, εκτός αν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει σκόπιμα αφαιρεθεί από το είδωλο του NanoBSD.

  • Το NanoBSD τρέχει με το σύστημα σε κατάσταση προστασίας από εγγραφή. Μπορείτε ακόμα και να το αποσυνδέσετε από το ρεύμα την ώρα που λειτουργεί. Δεν είναι αναγκαίο να εκτελεστεί το fsck(8) μετά από μια άγαρμπη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

  • Είναι εύκολο να δημιουργηθεί και να προσαρμοστεί ένα είδωλο NanoBSD. Με τη χρήση ενός μόνο σεναρίου φλοιού και ενός αρχείου διαμόρφωσης είναι εφικτή η δόμηση προσαρμοσμένων ειδώλων που ικανοποιούν οποιαδήποτε ανάγκη.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.