Γιατί να χρησιμοποιήσετε την άδεια BSD για το λογισμικό σας

Bruce Montague

Αρχικός συγγραφέας 

Γιώργος Κεραμίδας

Μετάφραση 
Αναθεώρηση: 43184
Νομική Σημείωση
Τελευταία τροποποίηση στις 2013-11-13 07:52:45 από hrs.
[ HTML σε τμήματα / HTML σε ένα τμήμα ]

Πίνακας Περιεχομένων
1. Εισαγωγή
2. Σύντομη Ιστορία του Ανοικτού Λογισμικού
3. Το Unix από την σκοπιά της άδειας BSD
4. Η Σημερινή Κατάσταση της Άδειας του FreeBSD και των Αδειών BSD
5. Οι Απαρχές της Άδειας GPL
6. Οι Απαρχές του Linux και της LGPL
7. Οι Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού και το Πρόβλημα του Ορφανού Κώδικα
8. Τι δε Μπορεί να Κάνει μια Άδεια Λογισμικού
9. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Άδειας GPL
10. Πλεονεκτήματα της Άδειας BSD
11. Οδηγίες για τη Χρήση μιας Άδειας Τύπου BSD
12. Επίλογος
13. Αναφορές

1. Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της άδειας BSD για λογισμικό και δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στα πλεονεκτήματα της άδειας BSD σε σχέση με την GPL. Ουσιαστικά είναι μια σύγκριση της άδειας BSD και της άδειας GPL, και μια εισαγωγή στις διαφορές τους.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.