Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)

FreeBSD Manual Pages

  
 
  

home | help
DateTime::Locale::sn_ZUser Contributed Perl DocumentDateTime::Locale::sn_ZW(3)

NAME
    DateTime::Locale::sn_ZW - Locale	data examples for the Shona Zimbabwe
    (sn-ZW) locale

DESCRIPTION
    This pod	file contains examples of the locale data available for	the
    Shona Zimbabwe locale.

  Days
    Wide (format)

	 Muvhuro
	 Chipiri
	 Chitatu
	 China
	 Chishanu
	 Mugovera
	 Svondo

    Abbreviated (format)

	 Muv
	 Chp
	 Cht
	 Chn
	 Chs
	 Mug
	 Svo

    Narrow (format)

	 M
	 C
	 C
	 C
	 C
	 M
	 S

    Wide (stand-alone)

	 Muvhuro
	 Chipiri
	 Chitatu
	 China
	 Chishanu
	 Mugovera
	 Svondo

    Abbreviated (stand-alone)

	 Muv
	 Chp
	 Cht
	 Chn
	 Chs
	 Mug
	 Svo

    Narrow (stand-alone)

	 M
	 C
	 C
	 C
	 C
	 M
	 S

  Months
    Wide (format)

	 Ndira
	 Kukadzi
	 Kurume
	 Kubvumbi
	 Chivabvu
	 Chikumi
	 Chikunguru
	 Nyamavhuvhu
	 Gunyana
	 Gumiguru
	 Mbudzi
	 Zvita

    Abbreviated (format)

	 Ndi
	 Kuk
	 Kur
	 Kub
	 Chv
	 Chk
	 Chg
	 Nya
	 Gun
	 Gum
	 Mbu
	 Zvi

    Narrow (format)

	 N
	 K
	 K
	 K
	 C
	 C
	 C
	 N
	 G
	 G
	 M
	 Z

    Wide (stand-alone)

	 Ndira
	 Kukadzi
	 Kurume
	 Kubvumbi
	 Chivabvu
	 Chikumi
	 Chikunguru
	 Nyamavhuvhu
	 Gunyana
	 Gumiguru
	 Mbudzi
	 Zvita

    Abbreviated (stand-alone)

	 Ndi
	 Kuk
	 Kur
	 Kub
	 Chv
	 Chk
	 Chg
	 Nya
	 Gun
	 Gum
	 Mbu
	 Zvi

    Narrow (stand-alone)

	 N
	 K
	 K
	 K
	 C
	 C
	 C
	 N
	 G
	 G
	 M
	 Z

  Quarters
    Wide (format)

	 Kota 1
	 Kota 2
	 Kota 3
	 Kota 4

    Abbreviated (format)

	 K1
	 K2
	 K3
	 K4

    Narrow (format)

	 1
	 2
	 3
	 4

    Wide (stand-alone)

	 Kota 1
	 Kota 2
	 Kota 3
	 Kota 4

    Abbreviated (stand-alone)

	 K1
	 K2
	 K3
	 K4

    Narrow (stand-alone)

	 1
	 2
	 3
	 4

  Eras
    Wide (format)

	 Kristo	asati auya
	 mugore	ramambo	vedu

    Abbreviated (format)

	 BC
	 AD

    Narrow (format)

	 BC
	 AD

  Date	Formats
    Full

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kukadzi 5,	Chipiri
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvita 22, Chishanu
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gunyana 15,	Mugovera

    Long

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kukadzi 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvita 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gunyana 15

    Medium

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kuk 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvi 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gun	15

    Short

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008-02-05
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995-12-22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10-09-15

  Time	Formats
    Full

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23 UTC

    Long

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23 UTC

    Medium

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23

    Short

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44

  Datetime Formats
    Full

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kukadzi 5,	Chipiri	18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvita 22, Chishanu	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gunyana 15,	Mugovera 04:44:23 UTC

    Long

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kukadzi 5 18:30:30	UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvita 22 09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gunyana 15 04:44:23	UTC

    Medium

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kuk 5 18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvi 22 09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gun	15 04:44:23

    Short

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008-02-05 18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995-12-22 09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10-09-15 04:44

  Available Formats
    Bh (h B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	9 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4 B

    Bhm (h:mm B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44 B

    Bhms (h:mm:ss B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30:30	B
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05:02	B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44:23	B

    E (ccc)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug

    EBhm (E h:mm B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp 6:30 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs 9:05 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug 4:44 B

    EBhms (E	h:mm:ss	B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp 6:30:30 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs 9:05:02 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug 4:44:23 B

    EHm (E HH:mm)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp 18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs 09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug 04:44

    EHms (E HH:mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp 18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs 09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug 04:44:23

    Ed (d, E)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5, Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	22, Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15, Mug

    Ehm (E h:mm a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp 6:30 PM
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs 9:05 AM
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug 4:44 AM

    Ehms (E h:mm:ss a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp 6:30:30 PM
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs 9:05:02 AM
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug 4:44:23 AM

    Gy (G y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	AD 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	AD 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	BC -10

    GyMMM (G	y MMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	AD 2008	Kuk
	 1995-12-22T09:05:02 =	AD 1995	Zvi
	 -0010-09-15T04:44:23 =	BC -10 Gun

    GyMMMEd (G y MMM	d, E)

	 2008-02-05T18:30:30 =	AD 2008	Kuk 5, Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	AD 1995	Zvi 22,	Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	BC -10 Gun 15, Mug

    GyMMMd (G y MMM d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	AD 2008	Kuk 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	AD 1995	Zvi 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	BC -10 Gun 15

    H (HH)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18
	 1995-12-22T09:05:02 =	09
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04

    Hm (HH:mm)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44

    Hms (HH:mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23

    Hmsv (HH:mm:ss v)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23 UTC

    Hmv (HH:mm v)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44 UTC

    M (L)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2
	 1995-12-22T09:05:02 =	12
	 -0010-09-15T04:44:23 =	9

    MEd (MM-dd, E)

	 2008-02-05T18:30:30 =	02-05, Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	12-22, Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	09-15, Mug

    MMM (LLL)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Kuk
	 1995-12-22T09:05:02 =	Zvi
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Gun

    MMMEd (MMM d, E)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Kuk 5, Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	Zvi 22,	Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Gun 15,	Mug

    MMMMEd (E, MMMM d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Chp, Kukadzi 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	Chs, Zvita 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Mug, Gunyana 15

    MMMMW-count-other ('week' W 'of'	MMMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	week 1 of Kukadzi
	 1995-12-22T09:05:02 =	week 3 of Zvita
	 -0010-09-15T04:44:23 =	week 2 of Gunyana

    MMMMd (MMMM d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Kukadzi	5
	 1995-12-22T09:05:02 =	Zvita 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Gunyana	15

    MMMd (MMM d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Kuk 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	Zvi 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Gun 15

    Md (MM-dd)

	 2008-02-05T18:30:30 =	02-05
	 1995-12-22T09:05:02 =	12-22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	09-15

    d (d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5
	 1995-12-22T09:05:02 =	22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15

    h (h a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6 PM
	 1995-12-22T09:05:02 =	9 AM
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4 AM

    hm (h:mm	a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30 PM
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05 AM
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44 AM

    hms (h:mm:ss a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30:30	PM
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05:02	AM
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44:23	AM

    hmsv (h:mm:ss a v)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30:30	PM UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05:02	AM UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44:23	AM UTC

    hmv (h:mm a v)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30 PM	UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05 AM	UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44 AM	UTC

    ms (mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	44:23

    y (y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10

    yM (y-MM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008-02
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995-12
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10-09

    yMEd (y-MM-dd, E)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008-02-05, Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995-12-22, Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10-09-15, Mug

    yMMM (y MMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kuk
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvi
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gun

    yMMMEd (y MMM d,	E)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kuk 5, Chp
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvi 22, Chs
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gun	15, Mug

    yMMMM (y	MMMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kukadzi
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvita
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gunyana

    yMMMd (y	MMM d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kuk 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Zvi 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Gun	15

    yMd (y-MM-dd)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008-02-05
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995-12-22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10-09-15

    yQQQ (y QQQ)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 K1
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 K4
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 K3

    yQQQQ (y	QQQQ)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 Kota 1
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 Kota 4
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 Kota 3

    yw-count-other ('week' w	'of' Y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	week 6 of 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	week 51	of 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	week 37	of -10

  Miscellaneous
    Prefers 24 hour time?

    Yes

    Local first day of the week

    7 (Svondo)

SUPPORT
    See DateTime::Locale.

perl v5.32.1			 2020-12-15	  DateTime::Locale::sn_ZW(3)

NAME | DESCRIPTION | SUPPORT

Want to link to this manual page? Use this URL:
<https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=DateTime::Locale::sn_ZW&sektion=3&manpath=FreeBSD+13.0-RELEASE+and+Ports>

home | help