Η Οργάνωση Έκδοσης των Πακέτων Λογισμικού από Τρίτους του FreeBSD

Steve Price

Αναθεώρηση: 43184
Τελευταία τροποποίηση στις 2013-11-13 από hrs.
Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει την προσέγγιση της ομάδας οργάνωσης των επίσημων εκδόσεων του FreeBSD για την παραγωγή μιας υψηλής ποιότητας συλλογής πακέτων για τα επίσημα μέσα εγκατάστασης του FreeBSD (CD-ROM αυτή τη στιγμή). Αυτό το κείμενο αποτελεί μέρος μιας δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, μα όταν τελικά ολοκληρωθεί θα περιγράφει την διαδικασία που χρησιμοποιείται για την μεταγλώττιση της συλλογής των πακέτων στο "Ports Cluster" του FreeBSD.org, πως μπορούν να ρυθμιστούν οποιαδήποτε άλλα μηχανήματα για να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, πως να χωριστούν τα πακέτα σε ομάδες στα μέσα της εγκατάστασης, καθώς και πως μπορούν να γίνουν έλεγχοι στο σύνολο των πακέτων.

[ HTML σε τμήματα / HTML σε ένα τμήμα ]

Πίνακας Περιεχομένων
1. Μεταγλώττιση των πακέτων από την Συλλογή των Ports
2. Ο Διαχωρισμός των Πακέτων

1. Μεταγλώττιση των πακέτων από την Συλλογή των Ports

Η Συλλογή των Ports του FreeBSD αποτελείται από περισσότερα από 24,000 προγράμματα, γραμμένα από τρίτους, που είναι διαθέσιμα για χρήση στο FreeBSD. Οι Ομάδα Διαχείρισης των Ports είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση ενός ολοκληρωμένου δέντρου πηγαίου κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν μεταγλωττισμένα πακέτα, τα οποία θα συνοδεύουν κάθε επίσημη έκδοση του FreeBSD.

1.1. Το Cluster των Ports

Για να είμαστε σίγουροι ότι κάθε πακέτο δεν έχει προβλήματα όταν δίνεται μαζί με κάποια επίσημη έκδοση του FreeBSD, κάθε port μεταγλωττίζεται σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον chroot, ξεκινώντας με άδειους τους καταλόγους /usr/local και /usr/X11R6. Τα προαπαιτούμενα πακέτα εγκαθίστανται σαν προμεταγλωττισμένα πακέτα πριν ξεκινήσει η μεταγλώττιση. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι που ενισχύουν την ομοιομορφία στην διαδικασία μεταγλώττισης του κάθε πακέτου. Ξεκινώντας τη μεταγλώττιση κάθε πακέτου σε ένα καθαρό περιβάλλον, μπορούμε να ελέγξουμε ότι τα συνοδευτικά δεδομένα κάθε πακέτου (όπως η λίστα με τα προαπαιτούμενα πακέτα) είναι ακριβή, κι έτσι δεν θα δημιουργήσουμε ποτέ πακέτα που μπορεί σε κάποια συστήματα να δουλεύουν και σε άλλα όχι ανάλογα με τα προγράμματα που έχουν εγκατασταθεί πριν.

Το «Cluster των Ports» για την αρχιτεκτονική x86 αποτελείται αυτή τη στιγμή από ένα κύριο κόμβο (Dual Pentium III στα 733MHz) και 8 δευτερεύοντες κόμβους (Pentium III στα 800MHz), οι οποίοι κάνουν την μεταγλώττιση των πακέτων. Με αυτά τα μηχανήματα, μια μεταγλώττιση όλων των ports παίρνει πάνω από 24 ώρες. Αυτά τα μηχανήματα είναι co-located μαζί με τα άλλα μηχανήματα της ομάδας του FreeBSD στον χώρο Exodus του Yahoo, στην Santa Clara, CA.

To «Cluster των Ports» για την αρχιτεκτονική Alpha αποτελείται από 7 PWS 500A μηχανήματα, τα οποία χάρισε η Compaq. Είναι κι αυτά co-located στους χώρους του Yahoo.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.