Εγκατάσταση ενός CVS Repository - ο τρόπος του FreeBSD

Stijn Hoop

Αναθεώρηση: 43184
Νομική Σημείωση
Τελευταία τροποποίηση στις 2013-11-13 από hrs.
Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει τα βήματα που έκανα για να εγκαταστήσω ένα CVS repository που χρησιμοποιεί τα ίδια αρχεία δέσμης εντολών (scripts) με αυτά που χρησιμοποιεί και το FreeBSD project στη δική του εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι μιας τυποποιημένης CVS εγκατάστασης, όπως πιο λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης στο δέντρο του κώδικα καθώς και αυτόματη παραγωγή ευανάγνωστων email με λεπτομέρειες για κάθε αλλαγή στον πηγαίο κώδικα (commit).

[ HTML σε τμήματα / HTML σε ένα τμήμα ]

Πίνακας Περιεχομένων
1. Εισαγωγή
2. Πρώτη Εγκατάσταση
3. Ειδική Εγκατάσταση του FreeBSD Project

1. Εισαγωγή

Τα περισσότερα projects ελεύθερου λογισμικού (free software) και ανοιχτού κώδικα (open source) χρησιμοποιούν το CVS σαν σύστημα ελέγχου του κώδικά τους. Παρόλο που το CVS είναι πολύ καλό σε αυτόν τον τομέα έχει κι αυτό το μερίδιό του σε ελαττώματα και αδυναμίες. Μια από αυτές τις αδυναμίες είναι το ότι η κοινή χρήση κώδικα μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε έναν διαχειριστικό εφιάλτη, ειδικά αν υπάρχει η επιθυμία να προστατευτούν ορισμένα κομμάτια του δέντρου του κώδικα από κοινή πρόσβαση.

Η ομάδα ανάπτυξης του FreeBSD χρησιμοποιεί εκτενώς το CVS. Διαθέτει επίσης μια μεγάλη βάση από προγραμματιστές από πολλές διαφορετικές χώρες. Αναπτύχθηκαν λοιπόν μερικά αρχεία δέσμης εντολών για να κάνουν την διαχείριση του repository πιο εύκολη. Πρόσφατα τα αρχεία αυτά αναθεωρήθηκαν και κανονικοποιήθηκαν από τον Josef Karthauser για να είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα έργα. Το άρθρο αυτό περιγράφει μια μέθοδο χρήσης αυτών των νέων αρχείων δέσμης εντολών.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες αυτού του άρθρου θα πρέπει να γνωρίζετε τις βασικές μεθόδους λειτουργίας του CVS.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.